Thema's

Verdere decentralisatie beschermd wonen zet beschermd wonen onder druk

Cliënten met psychische problemen komen nu al moeilijk aan een beschermde woonplek. Door verdere decentralisatie wordt de toegang tot dit soort voorzieningen nog meer beperkt en dit gaat ten koste van de cliënt. GGZ Nederland waarschuwt hiervoor in een reactie op het o... » Lees meer

VNG is een onmisbare partner voor onze leden

Wij zijn zeer verheugd dat VNG vandaag tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft ingestemd met het Hoofdlijnenakkoord ggz. Voor ons is het heel belangrijk dat de gemeenten eindelijk hun handtekening zetten onder dit akkoord. Dit komt niet alleen de jeugdzorg ten goede, m... » Lees meer

Terugblik op netwerk sociale inclusie en maatschappelijke participatie

Op donderdag 25 april werd de tweede bijeenkomst gehouden van het netwerk Sociale Inclusie en Maats... » Lees meer

Werken aan de toekomst voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Het ministerie van VWS stelde met elf betrokken organisaties, waaronder GGZ Nederland, RIBW Alliant... » Lees meer

Verklein de stap van beschermd wonen naar beschermd thuis in de samenleving

GGZ Nederland gelooft erin dat mensen met psychische of psychosociale problemen in het algemeen h... » Lees meer

Ontwikkeling verdeelmodel maatschappelijke opvang en beschermd wonen stilgelegd

Op 5 oktober 2017 heeft de VNG verenigingscommissie Gezondheid en Welzijn geconcludeerd dat het in... » Lees meer