Thema's

Werken aan de toekomst voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Werken aan de toekomst voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang Het ministerie van VWS stelde met elf betrokken organisaties, waaronder GGZ Nederland, RIBW Alliantie en Federatie Opvang de Meerjarenagenda Toekomst Beschermd Wonen en Opvang vast. Er is maanden is gewerkt om te komen tot deze meerjarenagenda. Staatssecretaris Blokhuis (Welzij... » Lees meer

Verklein de stap van beschermd wonen naar beschermd thuis in de samenleving

Verklein de stap van beschermd wonen naar beschermd thuis in de samenleving GGZ Nederland gelooft erin dat mensen met psychische of psychosociale problemen in het algemeen het beste af zijn als ze thuis wonen. En de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis wordt gemaakt. Gemeenten zijn hier verantwoordelijk voor. Wij roepen de gemeenten op om... » Lees meer

Ontwikkeling verdeelmodel maatschappelijke opvang en beschermd wonen stilgelegd

Op 5 oktober 2017 heeft de VNG verenigingscommissie Gezondheid en Welzijn geconcludeerd dat het in... » Lees meer

Inzet ggz bij aanpak personen verward gedrag onverminderd groot

De ontwikkelingen van de ggz voor mensen met psychiatrische aandoeningen die thuis wonen sluiten go... » Lees meer

Minister Schippers gaat ambulante zorg versterken

Het Trimbos rapport ‘Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz’ is aan de Tw... » Lees meer

Aanjaagteam stopt, urgentie verwarde personen onverminderd hoog

Op 30 september is het Aanjaagteam Verwarde personen gestopt en zijn haar werkzaamheden overgedra... » Lees meer