Thema's

Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren

Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren De best passende zorg voor de kwetsbare jongeren. Dat is het doel van het gezamenlijk actieplan dat de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS vandaag bekend maken. In het plan staan maatregelen om de huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp)... » Lees meer

Advies aan leden GGZ Nederland over verstrekking outcome informatie jeugd aan gemeenten

Advies aan leden GGZ Nederland over verstrekking outcome informatie jeugd aan gemeenten In diverse regio’s vragen gemeentes aan zorgaanbieders om uitkomstinformatie uit de individuele behandeling op persoonsniveau te leveren aan de gemeente. Leden van GGZ Nederland hebben zorgen over de privacy van hun cliënten en leggen GGZ Nederland de vraag voor... » Lees meer

Voorbeelden helpen jeugdregio’s bij aanvraag Transformatiefonds

Een team van experts van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) heeft 11 voorbeelden u... » Lees meer

Reactie zorgbranches op tussenevaluatie Jeugdwet: Conclusies herkenbaar - échte transformatie moet nog komen

Partijen hebben veel energie gestopt in de transitie, maar daarmee heeft een échte transform... » Lees meer

Tweede Kamer bespreekt begroting jeugd

Maandag 4 december bespreekt de Tweede Kamer de onderdelen jeugd van de begrotingen van de minister... » Lees meer

Jeugd-ggz heeft beslist onafhankelijk toezicht nodig

In de jeugd-ggz werken professionals met man en macht om de juiste zorg te leveren aan kinderen die... » Lees meer

1 2