Thema's

Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren

Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren De best passende zorg voor de kwetsbare jongeren. Dat is het doel van het gezamenlijk actieplan dat de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS vandaag bekend maken. In het plan staan maatregelen om de huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp)... » Lees meer

Advies aan leden GGZ Nederland over verstrekking outcome informatie jeugd aan gemeenten

Advies aan leden GGZ Nederland over verstrekking outcome informatie jeugd aan gemeenten In diverse regio’s vragen gemeentes aan zorgaanbieders om uitkomstinformatie uit de individuele behandeling op persoonsniveau te leveren aan de gemeente. Leden van GGZ Nederland hebben zorgen over de privacy van hun cliënten en leggen GGZ Nederland de vraag voor... » Lees meer

Onafhankelijk onderzoek kostprijzen jeugd-ggz

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van zorg... » Lees meer

Onderwijs en zorg sluiten onvoldoende aan

Het grootste deel van de Nederlandse kinderen vindt zonder hulp de weg in het onderwijs. Het neemt... » Lees meer

Trauma ouders vaak oorzaak van gedragsproblemen kinderen

Vandaag verscheen in de Volkskrant een interview met Peter Dijkshoorn, bestuurder van Accare en GGZ... » Lees meer

Ruimte om jeugdzorg-keten duurzaam te verbeteren

Vandaag vindt in de Tweede Kamer een plenair debat plaats over zelfdoding in de jeugdzorg. Jeugdzor... » Lees meer

1 2 3 4