Thema's

Reactie onderzoek ‘De jeugd-ggz na de Jeugdwet, onderzoek naar knelpunten en kansen'

Reactie onderzoek ‘De jeugd-ggz na de Jeugdwet, onderzoek naar knelpunten en kansen' GGZ Nederland schreef met negen andere partijen een brief aan de Tweede Kamer in reactie op het onderzoeksrapport ‘De jeugd-ggz na de Jeugdwet: Een onderzoek naar knelpunten en kansen’. Dit onderzoek is in opdracht van de Tweede Kamer uitgevoerd, de Kamer vroeg daaro... » Lees meer

Chris krijgt nergens de zorg die hij nodig heeft

Ongeveer driehonderd kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problemen dreigen buiten de boot te vallen, omdat zij géén toegang krijgen tot de langdurige zorg. Een van hen is Chris, een jongen met een ernstige vorm van autisme die 24 uur per dag permanente... » Lees meer

‘Wij willen leren van de verhalen van slachtoffers’

‘Maatschappelijke normen, zorg en mogelijkheden van behandeling en opvang ontwikkelen zich vo... » Lees meer

Jeugdbranches: extra geld moet op de juiste plek terecht komen

Gemeenten krijgen dit jaar en de komende twee jaar extra geld voor jeugdzorg. De Branches Gespecial... » Lees meer

Uithuisplaatsing kind als catastrofe

Na recente dodelijke ongevallen op snelwegen las ik dat Rijkswaterstaat na zo’n catastrofe el... » Lees meer

Wij hebben de gemeenten hard nodig om onze opdracht te vervullen

De VNG heeft vandaag in het AD een open brief gepubliceerd waarin zij haar zorgen uit over de finan... » Lees meer

1 2 3 4