Thema's

Blijvend aandacht nodig voor verdere kwaliteitsverbetering dwangmaatregelen

Bij elke separatie moet uitermate zorgvuldig en verantwoord gehandeld worden, want een separatie of andere dwangmaatregel heeft een grote impact op de patiënt. GGZ Nederland noemt het positief dat juist alle instellingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, die werken met ee... » Lees meer

BGZJ deelt ambities minister: “Nu aan de slag!”

BGZJ deelt ambities minister: “Nu aan de slag!” De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) onderschrijven in grote lijnen de ambities van minister De Jonge (VWS). De minister presenteerde vandaag zijn plannen in het programma Zorg voor Jeugd. De BGZJ, het samenwerkingsverband van Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, V... » Lees meer

Reactie zorgbranches op tussenevaluatie Jeugdwet: Conclusies herkenbaar - échte transformatie moet nog komen

Reactie zorgbranches op tussenevaluatie Jeugdwet: Conclusies herkenbaar - échte transformatie moet nog komen Partijen hebben veel energie gestopt in de transitie, maar daarmee heeft een échte transformatie van de jeugdzorg nog niet plaatsgevonden. Dat is de belangrijkste conclusie in het rapport van de tussenevaluatie Jeugdwet dat op 30 januari 2018 is verschenen en die de Branc... » Lees meer

Verwey-Jonker Intituut zoekt oud-cliënten kinder- en jeugdpsychiatrie

Verwey-Jonker Intituut zoekt oud-cliënten kinder- en jeugdpsychiatrie Het Verwey-Jonker Instituut zoekt oud-cliënten of familieleden van mensen die voor een korte of lange periode tussen 1945-2015 in instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) verbleven. Het instituut doet onderzoek in opdracht van de Commissie Geweld in Jeugdzorg (Co... » Lees meer

Tweede Kamer bespreekt begroting jeugd

Tweede Kamer bespreekt begroting jeugd Maandag 4 december bespreekt de Tweede Kamer de onderdelen jeugd van de begrotingen van de ministeries voor VWS en J&V. Met de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) vragen we aandacht voor een aantal belangrijke punten die we in een brief met Kamerleden hebben ged... » Lees meer

Jeugd-ggz heeft beslist onafhankelijk toezicht nodig

Jeugd-ggz heeft beslist onafhankelijk toezicht nodig In de jeugd-ggz werken professionals met man en macht om de juiste zorg te leveren aan kinderen die voor hun psychische problemen specialistische zorg nodig hebben. Gemeenten bieden structureel een te laag tarief voor deze zorg. Om uit deze strijd te komen, pleit GGZ Nederland v... » Lees meer

GGZ Nederland: eindelijk erkenning voor te lage tarieven in jeugd-ggz

De rechter heeft de gemeente Tilburg op de vingers getikt om de tarieven jeugd-ggz. De gemeente mag niet van GGz Breburg verwachten dat het taken in de hoogspecialistische jeugdhulp voor zo’n 15 procent onder de kostprijs uitvoert, heeft de voorzieningenrechter bepaald. De... » Lees meer

Basisset gegevenselementen jeugd-ggz gepubliceerd

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingevoerd; gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, waaronder ook de jeugd-ggz. Vanaf 2018 gelden lokale afspraken, die gemeenten en zorgaanbieders maken over de wijze van toewijzing en declaratie van jeugd-ggz. Op l... » Lees meer

Organisatie gesprekstafels jeugdverslavingszorg van start

Als gemeenten en jeugdregio’s niet snel actie ondernemen, dreigt het specialisme jeugdverslavingszorg en daarmee ook passende hulp voor jongeren met verslavingsproblematiek te verdwijnen. Om hier oplossingen voor te vinden worden  met de betrokken partijen gesprekstaf... » Lees meer

Kaalslag dreigt in de gespecialiseerde jeugdhulp

Kaalslag dreigt in de gespecialiseerde jeugdhulp Net als alle andere ouders wil ik dat mijn kinderen gezond en gelukkig opgroeien. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms is professionele hulp van een kinderpsycholoog of kinderpsychiater nodig om kinderen weer een toekomst te bieden. Als brancheorganisatie maken... » Lees meer