Thema's

‘Handreiking Passende zorg en behandeling voor jeugdigen’ voor versnelling van de transformatie

 ‘Handreiking Passende zorg en behandeling voor jeugdigen’ voor versnelling van de transformatie De afgelopen periode is van verschillende kanten aangegeven dat de transformatie in het algemeen langzaam op gang komt. Dit is niet verwonderlijk gelet op de omstandigheden waaronder dit moet plaatsvinden. Als BGZJ (branches gespecialiseerde zorg voor jeugd) hebben wij daarom de... » Lees meer

Agenda Jeugd vraagt direct actie van nieuwe regering

Agenda Jeugd vraagt direct actie van nieuwe regering GGZ Nederland heeft woensdag 12 april samen met andere partijen in de jeugdhulp zeven concrete voorstellen gepresenteerd aan de nieuwe woordvoerders Jeugd, Justitie, Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Agenda Jeugd werd in ontvangst genomen door Kinderombudsvrouw K... » Lees meer

Gemeente: investeer in de toekomst van kwetsbare kinderen

Gemeente: investeer in de toekomst van kwetsbare kinderen Jeugd-ggz-aanbieders hebben veel contact met gemeentes in hun buurt over de bekostiging van de jeugdzorg. In een position paper informeert GGZ Nederland gemeentes welke onderwerpen voor de jeugd-ggz van groot belang zijn om te bespreken ter voorbereiding op aanbestedingen of eld... » Lees meer

Wachtlijsten: regionale aanpak gemeenten en jeugdaanbieders

De Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd – Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC- ontwikkelden samen met de VNG een regionale aanpak bij wachtlijsten en wachttijden voor gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen. De kern is het goede gesprek dat... » Lees meer

1 2 3 4