Thema's

Resultaten van het Dolhuys Manifest

In 2016 heeft een twaalftal ggz-instellingen in het Dolhuys Manifest de ambitie uitgesproken om in 2020 geen patiënten meer gedwongen in te sluiten (te separeren) in een separeerverblijf. Drie jaar later staan we als sector nog steeds achter de intentie van het Manifest. We... » Lees meer

Werkconferentie Zorg en Veiligheid – Dweilen met de kraan open

Werkconferentie Zorg en Veiligheid – Dweilen met de kraan open Op 21 mei 2019 vond in het Gevangenismuseum in Veenhuizen de werkconferentie Zorg en Veiligheid plaats. Tijdens deze drukbezochte conferentie reikten de gezamenlijke ggz instellingen in de drie Noordelijke provincies, in samenwerking met GGZ Nederland, bestuurders van Noord-Nede... » Lees meer

Reactie op rapport ‘Zorg voor veiligheid’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op 18 april 2019

De veiligheid van cliënten en hun omgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het waarb... » Lees meer

GGZ Nederland verbindt zich aan ambitie Zero Suïcide

In de ledenvergadering van 7 december van GGZ Nederland heeft Zero Suïcide haar ambitie gepre... » Lees meer

GGZ Uitgelicht

GGZ Uitgelicht Geestelijke gezondheidszorg is er om mensen mee te laten doen aan de maatschappij. O... » Lees meer

Afspraken over passend vervoer personen met verward gedrag in Friesland en Drenthe

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Grapperhaus (Justitie en... » Lees meer