Thema's

Vincent van Gogh dringt wachttijden drastisch terug

Vincent van Gogh dringt wachttijden drastisch terug GGZ Nederland deelt graag goede voorbeelden van de aanpak van de wachttijden. Een mooi voorbeeld is Vincent van Gogh die de wachttijd drastisch heeft teruggedrongen. Vincent van Gogh heeft in 2018 de gemiddelde wachttijd tussen intake en behandeling in de specialistische ggz ter... » Lees meer

Jaarverslag 2018 GGZ Nederland gepubliceerd

Jaarverslag 2018 GGZ Nederland gepubliceerd De circa 100 leden van GGZ Nederland houden zich bezig met alle vormen van geestelijke gezondheidszorg; behandeling, begeleiding en ondersteuning. Ze doen dit binnen alle deelsectoren; jeugd-ggz, verslavingszorg, langdurige ggz, forensische zorg en beschermd wonen, basis-ggz, ge... » Lees meer

Terugblik Voorjaarsbijeenkomst GGZ Nederland 28 mei 2019

We kunnen terugkijken op een succesvolle Voorjaarsbijeenkomst 2019 bij GGZ Centraal in Amersfoort.... » Lees meer

‘Wij willen leren van de verhalen van slachtoffers’

‘Maatschappelijke normen, zorg en mogelijkheden van behandeling en opvang ontwikkelen zich vo... » Lees meer

NVvP, NIP, V&VN, LVVP en GGZ Nederland zetten zich samen in voor gebruik en implementatie kwaliteitsstandaarden

Op 31 mei jl. heeft Akwa GGZ 34 kwaliteitsstandaarden aangeboden aan het Zorginstituut Nederland. N... » Lees meer

Introductie regieverpleegkundige levert bijdrage aan betere zorg

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) zijn tevreden met het voorstel van het ministerie van VWS voor ee... » Lees meer

1 2 3 4 5