Thema's

VNG is een onmisbare partner voor onze leden

Wij zijn zeer verheugd dat VNG vandaag tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft ingestemd met het Hoofdlijnenakkoord ggz. Voor ons is het heel belangrijk dat de gemeenten eindelijk hun handtekening zetten onder dit akkoord. Dit komt niet alleen de jeugdzorg ten goede, m... » Lees meer

Terugblik op netwerk sociale inclusie en maatschappelijke participatie

Terugblik op netwerk sociale inclusie en maatschappelijke participatie Op donderdag 25 april werd de tweede bijeenkomst gehouden van het netwerk Sociale Inclusie en Maatschappelijke Participatie van de RIBW Alliantie en Federatie Opvang. Bestuurslid Ingeborg Siteur (portefeuille Volwaardig Burgerschap bij GGZ Nederland) nam enthousiast deel aan het... » Lees meer

Ggz boekt positieve resultaten bij opvang en beoordeling personen met verward gedrag

Uit de vandaag verschenen eindrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag onder... » Lees meer

Tijd voor Masterplan Sociale Woningbouw

Er zijn niet alleen méér woningen nodig in Nederland, maar vooral ook andere woningen... » Lees meer

Ondertekening convenant arbeidsparticipatie psychische kwetsbaarheid

Tijdens het Kennis- en participatiefestival op 24 mei 2018 in Den Bosch is het convenant Samen werk... » Lees meer

Verklein de stap van beschermd wonen naar beschermd thuis in de samenleving

GGZ Nederland gelooft erin dat mensen met psychische of psychosociale problemen in het algemeen h... » Lees meer