Thema's

GGZ Nederland onderschrijft advies NZa over zorgprestatiemodel

“Wij onderschrijven het advies van de NZa over het zorgprestatiemodel, maar de komende tijd moeten er nog veel zaken worden uitgezocht”, zegt bestuurder Jos Brinkmann van GGZ Noord-Holland-Noord die namens GGZ Nederland deelneemt aan de bestuurlijke commissie va... » Lees meer

Reactie op vrijspraak GGz Eindhoven

Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak van het OM tegen GGz Eindhoven, in het overlijden van een cliënt in 2013. De rechter heeft geoordeeld dat de instelling aan haar kerntaak heeft voldaan en geen schuld heeft aan het overlijden van de cliënt. Deze uits... » Lees meer

Uithuisplaatsing kind als catastrofe

Na recente dodelijke ongevallen op snelwegen las ik dat Rijkswaterstaat na zo’n catastrofe el... » Lees meer

Elk incident is diep tragisch voor alle betrokkenen

De geestelijke gezondheidszorg is de afgelopen tijd meerdere keren negatief in het nieuws geweest d... » Lees meer

GGZ Nederland tevreden met aantal inschrijvingen VIPP GGZ

Meer dan 100 GGZ-instellingen hebben subsidie aangevraagd Op 29 oktober 2018 heeft de staatssecreta... » Lees meer

Wij hebben de gemeenten hard nodig om onze opdracht te vervullen

De VNG heeft vandaag in het AD een open brief gepubliceerd waarin zij haar zorgen uit over de finan... » Lees meer

1 2 3 4 5