Thema's

GGZ Nederland onderschrijft aanbeveling NZa uit eerste monitor contractering ggz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de eerste monitor contractering ggz uitgebracht. De NZa concludeert hierin dat er ruimte is voor verbetering bij afspraken over wachttijden en patiëntenstops. GGZ Nederland onderschrijft de aanbeveling dat zorgverzekeraars... » Lees meer

Wachttijden aanpakken met sociale kaart

Wachttijden aanpakken met sociale kaart Weg van de wachtlijst deelt opnieuw een goed voorbeeld: met sociale kaart wachttijden aanpakken in Midden-Brabant. De sociale kaart is ontwikkeld op basis van wensen van huisartsen en cliënten. Op de site worden veel aanbieder van GGZ-zorg in de regio getoond met daarbij on... » Lees meer

Regionale samenwerking om wachttijden GGZ terug te dringen loont

In de regio Midden-Holland nemen de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) af door int... » Lees meer

GGZ Delfland start Fit op weg poli

GGZ Nederland deelt graag goede voorbeelden van de aanpak van de wachttijden. Een mooi voorbeeld is... » Lees meer

Herdiagnose heeft op langere termijn positief effect op wachttijden

GGZ Nederland deelt graag goede voorbeelden van de aanpak van de wachttijden. Een mooi voorbeeld is... » Lees meer

Tijd-Lijn app verkort ervaren wachttijd van patiënten

GGZ Nederland deelt graag goede voorbeelden van de aanpak van de wachttijden. Een mooi voorbeeld is... » Lees meer

1 2