Thema's

Wet langdurige zorg ook voor cliënten met psychische aandoening

Het is heel goed nieuws dat mensen met een psychische aandoening straks een beroep kunnen doen op de Wet langdurige zorg. Staatssecretaris Blokhuis van VWS liet weten dat het de bedoeling is om de wet per 1 januari 2021 ook voor deze groep mensen gereed te hebben. De Wet langdur... » Lees meer

Kostenonderzoek Wlz van start

Kostenonderzoek Wlz van start Zoals eerder vermeld start de NZa in september met een kostenonderzoek naar de langdurige zorg (Wlz). Alle zorgaanbieders die op grond van de Wlz zorg leveren doen mee met dit onderzoek. Het onderzoek vindt plaats van 4 september tot en met 16 oktober en wordt uitgevoerd door KP... » Lees meer

Teleurstelling over uitstel toegang ggz-cliënten tot Wet langdurige zorg

Dit kabinet neemt geen besluit meer over de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen me... » Lees meer