Thema's

Ggz-aanbieders en zorgverzekeraars werken samen aan horizontaal toezicht

GGZ Nederland  en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) starten een gezamenlijk project voor de invoering van horizontaal toezicht in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg. Ggz-aanbieders en zorgverzekeraars nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een jui... » Lees meer

Advies RVS: de zorgrelatie centraal

Advies RVS: de zorgrelatie centraal GGZ Nederland sluit zich aan bij de analyse van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in haar advies ‘Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop’. In het advies stelt de RVS dat zorginkoop heeft bijgedragen aan betaalbare zorg, maar dat... » Lees meer

Implementatie nieuwe regelgeving Zorgverzekeringswet

Elk jaar worden de op 1 juli nieuwe regels voor registratie en facturatie van zorg vallend onder de... » Lees meer

Zelfonderzoek curatieve GGZ 2015 van start

Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders hebben afspraken gemaakt over het Zelfonderzoek curatieve GGZ 20... » Lees meer