Auteur van dit artikel
GGZ Nederland
GGZ Nederland

e-mail: info@ggznederland.nl

Transdiagnostisch team Altrecht vermindert aantal wachtenden ggz

Transdiagnostisch team Altrecht vermindert aantal wachtenden ggz

GGZ Nederland deelt graag goede voorbeelden van de aanpak van de wachttijden. Een mooi voorbeeld is de werkwijze van het Transdiagnostische team van lidinstelling Altrecht. Patiënten met complexe problematiek op het gebied van angst, stemming of persoonlijkheid bij wie een eerdere behandeling vaak onvoldoende effect heeft gehad, kunnen terecht bij het Transdiagnostisch Team van Altrecht in Utrecht.

Het blijkt dat er vaak sprake is van meer dan één psychiatrische stoornis en ook andere factoren spelen een rol. Die factoren kunnen ervoor zorgen dat de problematiek in stand wordt gehouden.

Lees het hele artikel op de website van Weg van de wachtlijst.