Auteur van dit artikel
GGZ Nederland
GGZ Nederland

e-mail: info@ggznederland.nl

Vervolgoverleg BIG-registratie

Vervolgoverleg BIG-registratie

Recent is er onrust ontstaan over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Daarover zijn VWS, de beroepsgroepen, werkgevers, Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland en de Patiëntenfederatie met elkaar in overleg getreden. Het gaat om een ingewikkelde materie, daarom zal er vervolgoverleg plaatsvinden. Doel is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor implementatie. De partijen streven ernaar om binnen enkele maanden tot een oplossing te komen. Zoals eerder al is aangegeven is de IGJ gevraagd tot die tijd niet te handhaven.