Auteur van dit artikel
Olfert Koning
Olfert Koning

okoning@ggznederland.nl

bekijk op GGZ Connect

Vooralsnog geen extra budget jeugdhulp voor gemeenten

Vooralsnog geen extra budget jeugdhulp voor gemeenten

Kamerleden zien de problemen van gemeenten met financiële tekorten op jeugdhulp, maar er is geen meerderheid voor de oproep van gemeenten en zorgaanbieders voor meer budget. Dat bleek gisteren tijdens het wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen Jeugd in de Tweede Kamer. De belangrijkste thema’s tijdens het debat waren zorgen over administratieve lasten voor zorgaanbieders, knellende budgetten bij gemeenten en vragen over de oorzaak van de toegenomen vraag naar jeugdhulp.

Budget
De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), waaronder GGZ Nederland hadden tevoren een brandbrief gestuurd waarin was aangegeven dat te veel gemeenten kampen met te grote tekorten op jeugdhulp. GroenLinks diende, met steun van de PVV, PvdA en SP, een motie in waarin gevraagd wordt om aanvullende steun voor de komende jaren. Het lijkt er niet op dat de coalitiepartijen deze gaan steunen. Ook minister De Jonge is hier geen voorstander van, daarvoor vindt hij de verschillen tussen gemeenten te groot. Hij gaf aan niet vooruit te willen lopen op onderzoeken die lopen naar de budgettekorten en gestegen vraag naar jeugdhulp. Wel gaat minister De Jonge op verzoek van GroenLinks in gesprek met de VNG en de BGZJ over een scholingsfonds om de kwaliteit van jeugdhulp te waarborgen of te vergroten.

Toegenomen vraag
In antwoord op de toegenomen vraag naar jeugdhulp, pleitte René Peters van het CDA voor een maatschappelijk debat over de definitie van jeugdhulp. Wat vinden we maatschappelijk acceptabel? Hij zou graag zien dat professionals en gemeenten hierover met elkaar in gesprek gaan. De minister verwees in dat kader naar positieve ervaringen van de praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen, die weet welke hulpmogelijkheden er zijn en goed kan inschatten wat nodig is voor kinderen. Sowieso is ziet De Jonge graag dat huisartsen meer betrokken worden bij de vorming van zorg in het sociaal domein.

Administratieve lasten en aanbestedingen
Het CDA ziet ook graag een plan van het ministerie om de administratieve lasten voor zorgaanbieders te verminderen. Hij gaf een indrukwekkende opsomming van de regeldruk voor kleinschalige gezinshuizen. De minister gaf aan dat een wetvoorstel dat inmiddels door de Tweede Kamer behandeld wordt, helpt bij het terugdringen van regeldruk. De verschillende uitvoeringen van aanbestedingen en beperkingen die dit met zich mee brengt, kwam ook vaak ter sprake. Minister De Jonge liet weten niet gelukkig te zijn met de aanbestedingsplicht in het sociaal domein. Hij is in gesprek in Brussel met de Europese Commissie omdat er bij deze vorm van zorg volgens hem geen grensoverstijgend belang voor Europees aanbesteden is. Ook wil hij kijken naar andere vormen van bovenregionale specialistische jeugdhulp zoals anorexiazorg.

Over de ingediende moties wordt aanstaande dinsdag gestemd. Zie ook het verslag op de website van de Tweede Kamer over dit debat.