Auteur van dit artikel
GGZ Nederland
GGZ Nederland

e-mail: info@ggznederland.nl

Wereld-Niet-Roken dag: negen partijen werken aan rookvrije zorg

Wereld-Niet-Roken dag: negen partijen werken aan rookvrije zorg

Brede beweging in de zorg voor één gezamenlijk doel: de zorg rookvrij maken.

Roken is de belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte en vroegtijdig overlijden. Per jaar overlijden 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Steeds meer mensen zetten zich in om roken uit de samenleving en uit de zorg te krijgen. Zorginstellingen en zorgverleners spelen een belangrijke rol bij het rookvrij maken van de samenleving. Zij vervullen hierbij ook een voorbeeldrol. De wil onder veel rokers is er: 81% van de rokers wil stoppen. Zorgverleners kunnen hen hier nog actiever in steunen.

Vanuit dit besef ondertekenden negen zorgpartijen op 31 mei een intentieverklaring als onderdeel van een breed maatschappelijk tabaksontmoedigingsbeleid. GGZ Nederland en het Netwerk Verslavingszorg, de KNMG, AJN Jeugdartsen, GGD GHOR, NFU, het NHG, de NVZ en de NVZD (bestuurders in de zorg) maken de komende jaren werk van een rookvrije zorg en streven naar:

  • een niet-roken-norm op het terrein en in gebouwen van zorginstellingen voor medewerkers, patiënten, cliënten en bezoekers;
  • het actief onder de aandacht brengen van stoppen-met-roken(zorg) bij cliënten, patiënten en bezoekers;
  • het stimuleren van zorgverleners om vanuit hun voorbeeldfunctie in ieder geval tijdens het werk niet te roken.

Tijdens het symposium ‘Maak de zorg rookvrij’ van de KNMG in samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland, werd de intentieverklaring ondertekend. Namens GGZ Nederland ondertekende voorzitter Jacobine Geel, namens het Netwerk Verslavingszorg deed voorzitter Walther Tibosch (bestuurder Novadic Kentron) dit. Deelnemers kregen handvatten om in de eigen (werk)omgeving aan de slag te gaan met een rookvrije zorg, geïnspireerd door de collega’s die hen voorgingen.