Auteur van dit artikel
GGZ Nederland
GGZ Nederland

e-mail: info@ggznederland.nl

Zorgvuldige belangenafweging bij openbaarmaking calamiteitenrapporten van groot belang

Zorgvuldige belangenafweging bij openbaarmaking calamiteitenrapporten van groot belang

De overheid wil alle calamiteitenrapporten openbaar maken, zonder afweging van de belangen van betrokkenen. GGZ Nederland vindt dit onwenselijk, zowel voor zorgverleners als voor de patiëntenzorg.  

Het openbaar maken van dergelijke rapporten vereist altijd een zorgvuldige belangenafweging om zorgaanbieders, individuele zorgverleners en naastbetrokkenen niet onnodig te schaden. Dit schrijven de Brancheorganisaties zorg (BoZ) en Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) in een gezamenlijke  brief aan de minister van VWS. Als er voortaan geen zorgvuldige afweging meer wordt gemaakt, kan dit bovendien tot gevolg hebben dat mensen terughoudender worden om hun vermoedens van incidenten intern te melden – en zo de patiëntenzorg schaden. De voorgestelde ‘kale’ opsomming van calamiteiten, zonder daarbij inzichtelijk te maken welke maatregelen de zorgaanbieder heeft genomen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en herhaling van dergelijke calamiteiten te voorkomen, helpt volgens partijen ook niet om de patiëntenzorg te verbeteren.

Lees hier onze hele reactie.