Thema's

Nieuwe aanpak maakt crisiszorg sneller en toegankelijker

Naast de politie, de ambulancezorg en de ziekenhuizen zijn de crisisdiensten van de geestelijke gezondheidszorg vanaf volgend jaar 24 per dag bereikbaar voor mensen die zich in een acute psychische crisis bevinden. De invoering en bekostiging van de nieuwe zorgstandaard acute ps... » Lees meer

Investeren in medewerkers is ons speerpunt, reactie zorgbarometer EY

De financiële situatie van de geestelijke gezondheidszorg is zorgelijk, blijkt uit onderzoeken van KPMG en Intrakoop. Ook uit de deze week verschenen zorgbarometer van EY komt naar voren hoe lastig de branche het heeft. Instellingen zitten vast in omzet- en prijsplafonds en... » Lees meer

Zweedse delegatie op bezoek bij GGZ Noord-Holland-Noord

Veel Europese landen staan voor dezelfde problemen op het gebied van gezondheidszorg; wachtlij... » Lees meer

Reactie onderzoek ‘De jeugd-ggz na de Jeugdwet, onderzoek naar knelpunten en kansen'

GGZ Nederland schreef met negen andere partijen een brief aan de Tweede Kamer in reactie op het ond... » Lees meer

Onderzoek Intrakoop bevestigt bezwaren tegen verlaging tarieven

De financiële resultaten van de geestelijke gezondheidszorg zijn in 2018 flink verslechterd, z... » Lees meer

Verdere decentralisatie beschermd wonen zet beschermd wonen onder druk

Cliënten met psychische problemen komen nu al moeilijk aan een beschermde woonplek. Door verde... » Lees meer

1 2 3 4 5