Thema's

Factsheet diagnosegroepen

Aantallen patiënten en kosten per diagnosegroep in een mooi overzicht. » Lees meer

Onafhankelijk onderzoek kostprijzen jeugd-ggz

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van zorg voor de jeugd. Dit leidt niet overal tot kostendekkende tarieven waardoor er op onderdelen flink onder de kostprijs specialistische jeugd-ggz wordt geboden. Dit is geen houdbare s... » Lees meer

Preventieve wijkhulp voorkomt veel leed

Preventieve wijkhulp voorkomt veel leed Het aantal overlastincidenten door personen met verward gedrag is vorig jaar met acht procent gestegen, blijkt uit cijfers van de politie. Uit de cijfers valt niet op te maken hoeveel van deze incidenten werd veroorzaakt door mensen met psych... » Lees meer

Onderwijs en zorg sluiten onvoldoende aan

Onderwijs en zorg sluiten onvoldoende aan Het grootste deel van de Nederlandse kinderen vindt zonder hulp de weg in het onderwijs. Het neemt niet weg dat nog 15 procent van de schoolkinderen extra ondersteuning nodig heeft. Voor ruim 200.000 kinderen is maatwerk nodig. Zeven partijen van jeugdhulp en jeugd(gezondheids)z... » Lees meer

Tijd-Lijn app verkort ervaren wachttijd van patiënten

Tijd-Lijn app verkort ervaren wachttijd van patiënten GGZ Nederland deelt graag goede voorbeelden van de aanpak van de wachttijden. Een mooi voorbeeld is de Tijd-Lijn App. De app geeft de patiënt tijdens het wachten realtime informatie over de wachttijd en over wat hem of haar te wachten staat ná het wachten. Bijvoorbee... » Lees meer

GGZ Nederland heet vier nieuwe bestuurders welkom

Het bestuur van GGZ Nederland kende vier vacatures. De leden van GGZ Nederland hebben de afgelopen weken (digitaal) kunnen stemmen op de voorgedragen bestuursleden. De digitale opkomst was 64% en de voorgestelde bestuursleden zijn unaniem aangenomen. Tijdens de speciale Alg... » Lees meer

GGZ Nederland draagt op Valentijnsdag zorgprofessionals een warm hart toe

GGZ Nederland draagt op Valentijnsdag zorgprofessionals een warm hart toe Alle zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg zetten zich elke dag met hart en ziel in. Ook op Valentijnsdag draagt GGZ Nederland hen een warm hart toe. Dank voor jullie inzet en betrokkenheid!   » Lees meer

Regionale aanpak wachttijden ggz werpt eerste vruchten af

Regionale aanpak wachttijden ggz werpt eerste vruchten af Een deel van de regio’s slaagt er door samenwerking behoorlijk goed in om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) binnen de maximaal aanvaardbare normen te brengen én te houden. In de overige regio’s is nog een extra inspanning nodig. Dit consta... » Lees meer

Trauma ouders vaak oorzaak van gedragsproblemen kinderen

Trauma ouders vaak oorzaak van gedragsproblemen kinderen Vandaag verscheen in de Volkskrant een interview met Peter Dijkshoorn, bestuurder van Accare en GGZ Nederland. Hij reageert onder meer op het verhaal van Jason Bhugwandass, die in de Volkskrant van zaterdag zijn opname in een gesloten jeugdzorginstelling beschreef als een gevang... » Lees meer

Ruimte om jeugdzorg-keten duurzaam te verbeteren

Ruimte om jeugdzorg-keten duurzaam te verbeteren Vandaag vindt in de Tweede Kamer een plenair debat plaats over zelfdoding in de jeugdzorg. Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) e... » Lees meer