Thema's

Vincent van Gogh dringt wachttijden drastisch terug

Vincent van Gogh dringt wachttijden drastisch terug GGZ Nederland deelt graag goede voorbeelden van de aanpak van de wachttijden. Een mooi voorbeeld is Vincent van Gogh die de wachttijd drastisch heeft teruggedrongen. Vincent van Gogh heeft in 2018 de gemiddelde wachttijd tussen intake en behandeling in de specialistische ggz ter... » Lees meer

Jaarverslag 2018 GGZ Nederland gepubliceerd

Jaarverslag 2018 GGZ Nederland gepubliceerd De circa 100 leden van GGZ Nederland houden zich bezig met alle vormen van geestelijke gezondheidszorg; behandeling, begeleiding en ondersteuning. Ze doen dit binnen alle deelsectoren; jeugd-ggz, verslavingszorg, langdurige ggz, forensische zorg en beschermd wonen, basis-ggz, ge... » Lees meer

Terugblik Voorjaarsbijeenkomst GGZ Nederland 28 mei 2019

Terugblik Voorjaarsbijeenkomst GGZ Nederland 28 mei 2019 We kunnen terugkijken op een succesvolle Voorjaarsbijeenkomst 2019 bij GGZ Centraal in Amersfoort. Onder de titel Onze professionals zijn ons kapitaal! was op deze themabijeenkomst afgelopen dinsdag ruim aandacht voor concrete oplossingen om medewerkers te behouden voor de (gees... » Lees meer

‘Wij willen leren van de verhalen van slachtoffers’

‘Wij willen leren van de verhalen van slachtoffers’ ‘Maatschappelijke normen, zorg en mogelijkheden van behandeling en opvang ontwikkelen zich voortdurend. We wisten dat in het verleden sommige kinderen in jeugdhulp nare dingen meemaakten en we hebben ons goed ontwikkeld, maar we zijn er nog niet. Wij zijn dan ook geschokt... » Lees meer

NVvP, NIP, V&VN, LVVP en GGZ Nederland zetten zich samen in voor gebruik en implementatie kwaliteitsstandaarden

NVvP, NIP, V&VN, LVVP en GGZ Nederland zetten zich samen in voor gebruik en implementatie kwaliteitsstandaarden Op 31 mei jl. heeft Akwa GGZ 34 kwaliteitsstandaarden aangeboden aan het Zorginstituut Nederland. NVvP, NIP, V&VN, LVVP en GGZ Nederland zien het gebruik van de kwaliteitsstandaarden door zorgverleners als belangrijk instrument om op transparante wijze de kwaliteit van zorg... » Lees meer

Introductie regieverpleegkundige levert bijdrage aan betere zorg

Introductie regieverpleegkundige levert bijdrage aan betere zorg De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) zijn tevreden met het voorstel van het ministerie van VWS voor een overgangsregeling voor verpleegkundigen. De BoZ is verheugd dat nu voortvarend invulling gegeven kan worden aan de functiedifferentiatie van verpleegkundigen, waarbij een ondersc... » Lees meer

VNG is een onmisbare partner voor onze leden

Wij zijn zeer verheugd dat VNG vandaag tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft ingestemd met het Hoofdlijnenakkoord ggz. Voor ons is het heel belangrijk dat de gemeenten eindelijk hun handtekening zetten onder dit akkoord. Dit komt niet alleen de jeugdzorg ten goede, m... » Lees meer

Open en gesloten opnames in de geestelijke gezondheidszorg

In de media zien we dat er veel onduidelijkheid bestaat over de verschillende soorten behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg, en over de regels omtrent opname en ontslag. Met name de betekenis van open en gesloten afdelingen verdient extra uitleg. We zetten deze verschi... » Lees meer

Akwa GGZ sluit toegang tot oude dataset

Akwa GGZ nam begin 2019 op verzoek van organisaties in het veld een verarmde dataset over van Stichting Benchmark Geestelijke Gezondheidszorg (SBG). Akwa GGZ heeft besloten de toegang tot deze verarmde dataset met onder andere uitkomstinformatie af te sluiten. Vanwege de&nb... » Lees meer

Wettelijke regeling voor informatie-uitwisseling moét er komen

Een hardnekkig probleem in de forensische zorgketen blijft de uitwisseling van informatie. Dit kwam in de casus Michael P. op ontluisterende wijze aan het licht. De huidige wetgeving biedt onvoldoende mogelijkheid voor de automatische en tijdige uitwisseling van alle relevantie... » Lees meer