Thema's

GGZ Nederland onderschrijft aanbeveling NZa uit eerste monitor contractering ggz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de eerste monitor contractering ggz uitgebracht. De NZa concludeert hierin dat er ruimte is voor verbetering bij afspraken over wachttijden en patiëntenstops. GGZ Nederland onderschrijft de aanbeveling dat zorgverzekeraars... » Lees meer

Zaak Thijs H.: wanneer beroepsgeheim doorbreken?

De zaak Thijs H. grijpt ook ons als zorgverleners aan. In deze zaak bestond onder de betrokken artsen het vermoeden dat deze patiënt mogelijk betrokken was bij moord. De zorgverleners deden een melding toen Thijs H. wegliep uit te kliniek. Hoe zit dat? De Politiebond roept... » Lees meer

Jeugdbranches: extra geld moet op de juiste plek terecht komen

Gemeenten krijgen dit jaar en de komende twee jaar extra geld voor jeugdzorg. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), het samenwerkingsverband van Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC, dringen er op aan dat dit geld nu ook op de goede plek landt: bij de z... » Lees meer

Werkconferentie Zorg en Veiligheid – Dweilen met de kraan open

Werkconferentie Zorg en Veiligheid – Dweilen met de kraan open Op 21 mei 2019 vond in het Gevangenismuseum in Veenhuizen de werkconferentie Zorg en Veiligheid plaats. Tijdens deze drukbezochte conferentie reikten de gezamenlijke ggz instellingen in de drie Noordelijke provincies, in samenwerking met GGZ Nederland, bestuurders van Noord-Nede... » Lees meer

GGZ Nederland onderschrijft advies NZa over zorgprestatiemodel

“Wij onderschrijven het advies van de NZa over het zorgprestatiemodel, maar de komende tijd moeten er nog veel zaken worden uitgezocht”, zegt bestuurder Jos Brinkmann van GGZ Noord-Holland-Noord die namens GGZ Nederland deelneemt aan de bestuurlijke commissie va... » Lees meer

Reactie op vrijspraak GGz Eindhoven

Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak van het OM tegen GGz Eindhoven, in het overlijden van een cliënt in 2013. De rechter heeft geoordeeld dat de instelling aan haar kerntaak heeft voldaan en geen schuld heeft aan het overlijden van de cliënt. Deze uits... » Lees meer

Uithuisplaatsing kind als catastrofe

Uithuisplaatsing kind als catastrofe Na recente dodelijke ongevallen op snelwegen las ik dat Rijkswaterstaat na zo’n catastrofe elke keer onderzoekt of situaties nog weer verbeterd kunnen worden. Dus, er is een slachtoffer, dan wordt onderzoek gedaan en er wordt verbetering aangebracht: vangrails, bochten, ge... » Lees meer

Elk incident is diep tragisch voor alle betrokkenen

De geestelijke gezondheidszorg is de afgelopen tijd meerdere keren negatief in het nieuws geweest door een aantal tragische incidenten.  Kwaliteit van zorg  Elk incident is ontwrichtend en diep tragisch voor alle direct en indirect betrokkenen. Onze professionals in de... » Lees meer

GGZ Nederland tevreden met aantal inschrijvingen VIPP GGZ

GGZ Nederland tevreden met aantal inschrijvingen VIPP GGZ Meer dan 100 GGZ-instellingen hebben subsidie aangevraagd Op 29 oktober 2018 heeft de staatssecretaris van VWS via een subsidieregeling € 45 miljoen beschikbaar gesteld om de informatievoorziening in de curatieve geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Van de 170 gg... » Lees meer

Wij hebben de gemeenten hard nodig om onze opdracht te vervullen

Wij hebben de gemeenten hard nodig om onze opdracht te vervullen De VNG heeft vandaag in het AD een open brief gepubliceerd waarin zij haar zorgen uit over de financiële tekorten voor de jeugdzorg en de zorg voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Mét de gemeenten zijn wij van mening dat een structurele en substantiële extr... » Lees meer