Thema's

Overhandiging ‘Kiezen voor de GGZ zo gek nog niet'

Staatssecretaris Blokhuis ontving uit handen van Jacobine Geel symbolisch een papieren exemplaar van het digitale boekje ‘Kiezen voor de GGZ zo gek nog niet‘.   Twee van de vijf geportretteerde hulpverleners, Ingrid en Frank, vertelden Blokhuis over hun be... » Lees meer

GGZ Nederland pleit voor automatische overdracht van patiënten informatie

GGZ Nederland pleit voor automatische overdracht van patiënten informatie In het najaar van 2017 was heel Nederland geschokt door de verdwijning en dood van Anne Faber. Haar gruwelijke lot raakte ons allemaal diep. Het moet voor de familie en naasten van Anne vreselijk pijnlijk zijn om opnieuw in alle hevigheid met deze emoties geconfronteerd te worde... » Lees meer

Vervolgoverleg BIG-registratie

Vervolgoverleg BIG-registratie Recent is er onrust ontstaan over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Daarover zijn VWS, de beroepsgroepen, werkgevers, Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland en de Patiëntenfederatie met elkaar in overleg getreden. Het gaat om een ingewikkelde materie, daarom zal e... » Lees meer

Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren

Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren De best passende zorg voor de kwetsbare jongeren. Dat is het doel van het gezamenlijk actieplan dat de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS vandaag bekend maken. In het plan staan maatregelen om de huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp)... » Lees meer

GGZ Nederland zoekt oplossingen rond de toename van zzp-psychiaters

GGZ Nederland zoekt oplossingen rond de toename van zzp-psychiaters Zo'n 30 procent van de psychiaters in loondienst in ggz-instellingen overweegt geheel of gedeeltelijk op interim-basis te gaan werken. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)... » Lees meer

Advies aan leden GGZ Nederland over verstrekking outcome informatie jeugd aan gemeenten

Advies aan leden GGZ Nederland over verstrekking outcome informatie jeugd aan gemeenten In diverse regio’s vragen gemeentes aan zorgaanbieders om uitkomstinformatie uit de individuele behandeling op persoonsniveau te leveren aan de gemeente. Leden van GGZ Nederland hebben zorgen over de privacy van hun cliënten en leggen GGZ Nederland de vraag voor... » Lees meer

GGZ Nederland blij met onderzoek naar ‘vergeten slachtoffers’

GGZ Nederland blij met onderzoek naar ‘vergeten slachtoffers’ De Stichting Vergeten Slachtoffers en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies zijn 14 maart officieel gestart met het onderzoek naar instellingen voor psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in Nederland ti... » Lees meer

Zorgvuldige belangenafweging bij openbaarmaking calamiteitenrapporten van groot belang

Zorgvuldige belangenafweging bij openbaarmaking calamiteitenrapporten van groot belang De overheid wil alle calamiteitenrapporten openbaar maken, zonder afweging van de belangen van betrokkenen. GGZ Nederland vindt dit onwenselijk, zowel voor zorgverleners als voor de patiëntenzorg.   Het openbaar maken van dergelijke rapporten vereist altijd een zo... » Lees meer

Bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’

Bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’ Op maandag 8 april 2019 bent u van harte welkom op de bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’ bij UMC Utrecht. Hier maakt u kennis met de opbrengsten en ontwikkelde instrumenten van programma De Zorg Brandveilig, een initiatief van Brancheorganisatie... » Lees meer

Onderzoek naar het oorlogsverleden van instellingen voor psychiatrie en gehandicaptenzorg

Op 14 maart 2019 start het onderzoek naar de rol van instellingen voor psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van NIOD Instituut voor Oorlo... » Lees meer