Thema's

Staatssecretaris optimistisch over deelname VNG aan hoofdlijnenakkoord ggz

Staatssecretaris optimistisch over deelname VNG aan hoofdlijnenakkoord ggz ‘Het is niet de vraag of, maar wanneer de VNG meetekent met het hoofdlijnenakkoord voor de ggz’, zo stelde staatssecretaris Blokhuis tijdens het debat over de ggz in de Tweede Kamer. Voor een goede geestelijke gezondheidszorg is de samenwerking van gemeenten essentie... » Lees meer

GGZ Nederland neemt initiatief om inschrijving zorgstandaarden te bespoedigen

GGZ Nederland hecht aan een spoedige inschrijving van de zorgstandaarden in het register van het Zorginstituut Nederland. Een zorgstandaard geeft op hoofdlijnen weer wat de norm is waaraan goede geestelijke gezondheidszorg voor een bepaalde aandoening minimaal moet voldoen. Dat... » Lees meer

Op weg naar een Waardenetwerk Internationaal

Op weg naar een Waardenetwerk Internationaal GGZ Nederland en haar leden hebben het afgelopen jaar meerdere activiteiten uitgevoerd op internationaal gebied. Binnen de netwerken waarin wij participeren zijn de volgende successen bereikt: Jan Berndsen (voorzitter Raad van Bestuur bij Lister) is benoemd tot voorzitter van Me... » Lees meer

Kerncijfers arbeidsmarkt ggz: problemen én oplossingen in kaart

De ggz is een razend interessante zorgsector om in te werken. Toch heeft ook de ggz te maken met personeelstekorten. Maar hoe groot zijn deze tekorten voor nu en de nabije toekomst concreet? Hoeveel opleidingsplekken zijn er voor 2019 toegekend? En wat is er in het bestuurlijk a... » Lees meer

Randvoorwaarden voor succesvolle realisatie hoofdlijnenakkoord ggz nog niet vervuld

Randvoorwaarden voor succesvolle realisatie hoofdlijnenakkoord ggz nog niet vervuld Ondanks heldere afspraken en een gedeelde visie op de toekomst in het hoofdlijnenakkoord voor de ggz, maakt GGZ Nederland zich in aanloop naar het AO GGZ in de Tweede Kamer op 6 december wel zorgen. Er valt nog veel te winnen als het gaat om de randvoorwaarden die nodig zijn voo... » Lees meer

Ledenpeiling GGZ Nederland: 35.000 mensen wachten op gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Ledenpeiling GGZ Nederland: 35.000 mensen wachten op gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg De leden van GGZ Nederland hebben 35.000 mensen op de wachtlijst voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Dit blijkt uit een peiling van GGZ Nederland onder haar leden. Deze instellingen nemen 80 procent van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor hun reke... » Lees meer

Regioprofielen Beschermd Wonen en Opvang

De brancheverenigingen Federatie Opvang, GGZ Nederland en de RIBW Alliantie hebben regioprofielen gemaakt voor de 43 regio’s maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Het doel van de regioprofielen is het vergroten van inzicht in het regionale beleid en... » Lees meer

Met een ander intakegesprek de wachttijden verminderen

Met een ander intakegesprek de wachttijden verminderen GGZ Noord-Holland-Noord heeft een andere vorm van een intakegesprek ontwikkeld: de Herstel Ondersteunende Intake (HOI). Met als resultaat dat in de pilotregio de doorstroom naar de specialistische GGZ (SGGZ) sterk is verminderd (40% gedaald) en er daardoor indirect een positief... » Lees meer

GGZ Nederland tekent voor rookvrije zorg

 GGZ Nederland tekent voor rookvrije zorg Voorzitter Jacobine Geel tekent namens GGZ Nederland het Nationaal Preventieakkoord voor het deelakkoord Roken. De brancheorganisatie onderschrijft het grote maatschappelijke belang van dit akkoord en beschouwt het Preventieakkoord als een belangrijke stap in de richting van een... » Lees meer

2019 overgangsjaar acute psychiatrie

2019 overgangsjaar acute psychiatrie Het jaar 2019 wordt een overgangsjaar voor de acute psychiatrie. In 2020 krijgt de acute psychiatrie een nieuwe vergoeding op basis van beschikbaarheid en wordt de Generieke Module Acute Psychiatrie ingevoerd. Het komend jaar wordt door zorgverzekeraars en ggz-aanbieders gebruik... » Lees meer