Thema's

Tweede Kamer heeft aandacht voor veiligheid forensische zorg

Tweede Kamer heeft aandacht voor veiligheid forensische zorg Medewerkers in de forensische zorg hebben behoefte aan meer veiligheid op de werkvloer. De afspraken die GGZ Nederland met VGN, Federatie Opvang en het ministerie van Justitie en Veiligheid maakten in het meerjarenakkoord zijn daarvoor een eerste stap. Dat schrijft GGZ Nederland... » Lees meer

Uitkomstbekostiging in de ggz

Het initiatief van zorgverzekeraar Menzis voor nieuwe, uitkomstgerichte bekostiging van lichte depressiezorg heeft veel discussie los gemaakt. GGZ Nederland vindt het van groot belang dat alle mensen met een depressie goed worden geholpen en dat deze behandelingen worden vergoed... » Lees meer

Stel dat de diagnose niet meer klopt

Vrijdag 27 juli verscheen in het tijdschrift de Psychiater een artikel over het herdiagnosticeren van patiënten met ernstige psychische aandoeningen. GGNet stelt in het artikel dat veel langdurige psychiatrische patiënten opnieuw een diagnose zouden moeten krijgen, omd... » Lees meer

Actieplan Wachttijden: ggz-cliënten gebaat bij regionaal maatwerk

Actieplan Wachttijden: ggz-cliënten gebaat bij regionaal maatwerk Cliënten die dringend wachten op zorg zijn het beste geholpen met maatwerk in de regio. GGZ Nederland, MeerGGZ, MIND, LVVP, NVVP, V&VN, NIP, P3NL en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) presenteren een intensivering van de aanpak om de wachttijden regionaal weg te werken. Ie... » Lees meer

Forensische zorg krijgt impuls om veiligheid in sector te verbeteren

Forensische zorg krijgt impuls om veiligheid in sector te verbeteren De forensische zorg krijgt een impuls om de veiligheid in de sector te herstellen. GGZ Nederland, VGN en Federatie Opvang hebben vandaag met Minister Dekker (Rechtsbescherming) de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg getekend. “Wij zien dit als een belangrijke eerste sta... » Lees meer

Hoofdlijnenakkoord GGZ getekend

Hoofdlijnenakkoord GGZ getekend In Den Haag zette voorzitter Jacobine Geel namens GGZ Nederland haar handtekening  onder het hoofdlijnenakkoord voor de geestelijke gezondheidszorg. Vorige week stemden de leden van GGZ Nederland in met het onderhandelaarsakkoord en de afspraken die gemaakt zijn over de arb... » Lees meer

Zorgaanbieders in de ggz en zorgverzekeraars presenteren gezamenlijke visie Horizontaal Toezicht

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) presenteren een gezamenlijke visie en plan van aanpak voor het landelijke project Horizontaal Toezicht in de geestelijke gezondheidszorg. Centraal thema hierbij is ‘bouwen aan vertrouwen’. Horizontaal Toezicht richt zi... » Lees meer

Voorbeelden helpen jeugdregio’s bij aanvraag Transformatiefonds

Een team van experts van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) heeft 11 voorbeelden uitgewerkt die jeugdregio’s helpen bij aanvragen voor het Transformatiefonds. Dit fonds, van het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, heeft de komende drie jaar jaarli... » Lees meer

GGZ Nederland: in ons land mag niemand eenzaam en radeloos door zelfmoord sterven

GGZ Nederland is geschrokken van de stijging van het aantal suïcides in Nederland. Vooral de stijging van het aantal suïcides onder jongeren is verontrustend. GGZ Nederland vindt het van groot belang dat er een onderzoek komt. GGZ Nederland vindt dat niemand in ons lan... » Lees meer

Onderhandelaarsakkoord ggz: een stevige impuls voor aanpak wachttijden ggz

Onderhandelaarsakkoord ggz: een stevige impuls voor aanpak wachttijden ggz GGZ Nederland is tevreden met het gisteravond bereikte onderhandelaarsakkoord voor de geestelijke gezondheidszorg. Investeringen en afspraken over de arbeidsmarkt, opleidingen, regeldruk en het sociaal domein geven een stevige impuls aan de aanpak wachttijden in de ggz. GGZ Nede... » Lees meer