Thema's

Het verloop in de zorg is gigantisch. Hoe houd je verpleegkundigen binnenboord?

Het verloop in de zorg is gigantisch. Hoe houd je verpleegkundigen binnenboord? Hoe houd je zorgpersoneel – en dan met name verpleegkundigen – binnenboord, in deze tijden van schreeuwende tekorten? Bij de ziekenhuizen Tergooi en GGZ Delfland denken ze het antwoord te hebben. Wie van onheilspellende cijfers houdt, kan zich elke dag verkneukelen o... » Lees meer

Herdiagnose heeft op langere termijn positief effect op wachttijden

Herdiagnose heeft op langere termijn positief effect op wachttijden GGZ Nederland deelt graag goede voorbeelden van de aanpak van de wachttijden. Een mooi voorbeeld is het herdiagnostiektraject van GGNet. Op basis van onderzoek door GGNet bleek dat bij 27 procent van de bijna 1000 onderzochte langdurige psychiatrische patiënten de hoofddiag... » Lees meer

Integer bestuur hoog in vaandel bij Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

Integer bestuur hoog in vaandel bij Brancheorganisaties Zorg (BoZ) De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben laten weten de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in de zorgsector te willen versterken. De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) stellen dat goed bestuur en toezicht belangri... » Lees meer

Geschillencommissie Sociaal Domein van start

Geschillencommissie Sociaal Domein van start Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen tussen gemeenten en tussen gemeenten en aanbieders van jeugdhulp.   Over de geschillencommi... » Lees meer

Factsheet diagnosegroepen

Aantallen patiënten en kosten per diagnosegroep in een mooi overzicht. » Lees meer

Onafhankelijk onderzoek kostprijzen jeugd-ggz

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van zorg voor de jeugd. Dit leidt niet overal tot kostendekkende tarieven waardoor er op onderdelen flink onder de kostprijs specialistische jeugd-ggz wordt geboden. Dit is geen houdbare s... » Lees meer

Preventieve wijkhulp voorkomt veel leed

Preventieve wijkhulp voorkomt veel leed Het aantal overlastincidenten door personen met verward gedrag is vorig jaar met acht procent gestegen, blijkt uit cijfers van de politie. Uit de cijfers valt niet op te maken hoeveel van deze incidenten werd veroorzaakt door mensen met psych... » Lees meer

Onderwijs en zorg sluiten onvoldoende aan

Onderwijs en zorg sluiten onvoldoende aan Het grootste deel van de Nederlandse kinderen vindt zonder hulp de weg in het onderwijs. Het neemt niet weg dat nog 15 procent van de schoolkinderen extra ondersteuning nodig heeft. Voor ruim 200.000 kinderen is maatwerk nodig. Zeven partijen van jeugdhulp en jeugd(gezondheids)z... » Lees meer

Tijd-Lijn app verkort ervaren wachttijd van patiënten

Tijd-Lijn app verkort ervaren wachttijd van patiënten GGZ Nederland deelt graag goede voorbeelden van de aanpak van de wachttijden. Een mooi voorbeeld is de Tijd-Lijn App. De app geeft de patiënt tijdens het wachten realtime informatie over de wachttijd en over wat hem of haar te wachten staat ná het wachten. Bijvoorbee... » Lees meer

GGZ Nederland heet vier nieuwe bestuurders welkom

Het bestuur van GGZ Nederland kende vier vacatures. De leden van GGZ Nederland hebben de afgelopen weken (digitaal) kunnen stemmen op de voorgedragen bestuursleden. De digitale opkomst was 64% en de voorgestelde bestuursleden zijn unaniem aangenomen. Tijdens de speciale Alg... » Lees meer