Thema's

BGZJ steunt oproep gemeenten aan het Rijk: extra geld is nu nodig

BGZJ steunt oproep gemeenten aan het Rijk: extra geld is nu nodig De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) steunen de gemeenten in hun oproep aan het Rijk om op te treden als één overheid en voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de jeudgzorg. De branches, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC, roepen... » Lees meer

Wachttijden aanpakken met sociale kaart

Wachttijden aanpakken met sociale kaart Weg van de wachtlijst deelt opnieuw een goed voorbeeld: met sociale kaart wachttijden aanpakken in Midden-Brabant. De sociale kaart is ontwikkeld op basis van wensen van huisartsen en cliënten. Op de site worden veel aanbieder van GGZ-zorg in de regio getoond met daarbij on... » Lees meer

Terugblik op netwerk sociale inclusie en maatschappelijke participatie

Terugblik op netwerk sociale inclusie en maatschappelijke participatie Op donderdag 25 april werd de tweede bijeenkomst gehouden van het netwerk Sociale Inclusie en Maatschappelijke Participatie van de RIBW Alliantie en Federatie Opvang. Bestuurslid Ingeborg Siteur (portefeuille Volwaardig Burgerschap bij GGZ Nederland) nam enthousiast deel aan het... » Lees meer

Intentieverklaring NVvP-GGZ Nederland

De NVvP en GGZ Nederland vinden het beiden belangrijk het werkplezier van de professionals te vergroten en de continuïteit van de 7X24 uurs ggz in Nederland te waarborgen. Daarom trekken zij hierin samen op en hebben een intentieverklaring opgesteld.... » Lees meer

Minder administratieve lasten GGZ door anders verantwoorden

Minder administratieve lasten GGZ door anders verantwoorden De afgelopen periode heeft de taskforce gepast gebruik in de GGZ als opdracht vanuit het Hoofdlijnenakkoord onderzoek gedaan naar de administratieve lasten rondom gepast gebruik binnen de ggz. De taskforce, bestaande uit Marjan Trompetter (toezichthouder diverse zorginstellingen... » Lees meer

Reactie op rapport ‘Zorg voor veiligheid’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op 18 april 2019

De veiligheid van cliënten en hun omgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het waarborgen van de veiligheid van onze cliënten, hun familie en buren kunnen we alleen samen met andere partijen. Dit stelt GGZ Nederland naar aanleiding van het rapport ‘Zorg... » Lees meer

Regionale samenwerking om wachttijden GGZ terug te dringen loont

Regionale samenwerking om wachttijden GGZ terug te dringen loont In de regio Midden-Holland nemen de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) af door intensieve samenwerking. Uit cijfers over het eerste kwartaal van 2019 blijkt dat het gezamenlijke plan van aanpak van de betrokken partijen (GGZ-aanbieder, gemeente, zorgverzekeraar,... » Lees meer

Internationale uitwisseling van good practices in de ggz

Internationale uitwisseling van good practices in de ggz Afgelopen week vond de Council of Clinical Leadership van IIMHL (International Initiative for Mental Health Leadership) plaats. Wij zijn sinds 1 januari j.l. officieel lid van dit netwerk en mochten voor het eerst iemand afvaardigen. René Keet (directeur FIT-academy GGZ N... » Lees meer

GGZ Delfland start Fit op weg poli

GGZ Delfland start Fit op weg poli GGZ Nederland deelt graag goede voorbeelden van de aanpak van de wachttijden. Een mooi voorbeeld is de Fit op weg poli van lidinstelling GGZ Delfland, dat in samenwerking met de TU Delft is ontstaan. Kortere wachttijden, meer aandacht voor digitale ondersteuning en voor omliggen... » Lees meer

Forensische sector blijft zich maximaal inzetten voor verbeteren van kwaliteit en veiligheid

Acht uur debatteerde de Tweede Kamer woensdag met minister Dekker van Rechtsbescherming over de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en Inspecties over de casus Michael P. De rapporten maken de tekortkomingen die de veiligheid van de samenleving op het spel hebb... » Lees meer