Thema's

Reactie op rapport ‘Zorg voor veiligheid’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op 18 april 2019

De veiligheid van cliënten en hun omgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het waarborgen van de veiligheid van onze cliënten, hun familie en buren kunnen we alleen samen met andere partijen. Dit stelt GGZ Nederland naar aanleiding van het rapport ‘Zorg... » Lees meer

Regionale samenwerking om wachttijden GGZ terug te dringen loont

Regionale samenwerking om wachttijden GGZ terug te dringen loont In de regio Midden-Holland nemen de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) af door intensieve samenwerking. Uit cijfers over het eerste kwartaal van 2019 blijkt dat het gezamenlijke plan van aanpak van de betrokken partijen (GGZ-aanbieder, gemeente, zorgverzekeraar,... » Lees meer

Internationale uitwisseling van good practices in de ggz

Internationale uitwisseling van good practices in de ggz Afgelopen week vond de Council of Clinical Leadership van IIMHL (International Initiative for Mental Health Leadership) plaats. Wij zijn sinds 1 januari j.l. officieel lid van dit netwerk en mochten voor het eerst iemand afvaardigen. René Keet (directeur FIT-academy GGZ N... » Lees meer

GGZ Delfland start Fit op weg poli

GGZ Delfland start Fit op weg poli GGZ Nederland deelt graag goede voorbeelden van de aanpak van de wachttijden. Een mooi voorbeeld is de Fit op weg poli van lidinstelling GGZ Delfland, dat in samenwerking met de TU Delft is ontstaan. Kortere wachttijden, meer aandacht voor digitale ondersteuning en voor omliggen... » Lees meer

Forensische sector blijft zich maximaal inzetten voor verbeteren van kwaliteit en veiligheid

Acht uur debatteerde de Tweede Kamer woensdag met minister Dekker van Rechtsbescherming over de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en Inspecties over de casus Michael P. De rapporten maken de tekortkomingen die de veiligheid van de samenleving op het spel hebb... » Lees meer

Rotterdam Zero Suïcide Declaration

Rotterdam Zero Suïcide Declaration Wereldwijd lanceren vandaag twintig landen de Rotterdam Zero Suïcide Declaration. De Declaration is verschenen na de 4th International Zero Suïcide Summit die september vorig jaar plaatsvond in Rotterdam. 110 Professionals uit twintig landen kwamen samen voor betere su... » Lees meer

Overhandiging ‘Kiezen voor de GGZ zo gek nog niet'

Staatssecretaris Blokhuis ontving uit handen van Jacobine Geel symbolisch een papieren exemplaar van het digitale boekje ‘Kiezen voor de GGZ zo gek nog niet‘.   Twee van de vijf geportretteerde hulpverleners, Ingrid en Frank, vertelden Blokhuis over hun be... » Lees meer

GGZ Nederland pleit voor automatische overdracht van patiënten informatie

GGZ Nederland pleit voor automatische overdracht van patiënten informatie In het najaar van 2017 was heel Nederland geschokt door de verdwijning en dood van Anne Faber. Haar gruwelijke lot raakte ons allemaal diep. Het moet voor de familie en naasten van Anne vreselijk pijnlijk zijn om opnieuw in alle hevigheid met deze emoties geconfronteerd te worde... » Lees meer

Vervolgoverleg BIG-registratie

Vervolgoverleg BIG-registratie Recent is er onrust ontstaan over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Daarover zijn VWS, de beroepsgroepen, werkgevers, Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland en de Patiëntenfederatie met elkaar in overleg getreden. Het gaat om een ingewikkelde materie, daarom zal e... » Lees meer

Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren

Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren De best passende zorg voor de kwetsbare jongeren. Dat is het doel van het gezamenlijk actieplan dat de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS vandaag bekend maken. In het plan staan maatregelen om de huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp)... » Lees meer