Thema's

GGZ Nederland zoekt oplossingen rond de toename van zzp-psychiaters

GGZ Nederland zoekt oplossingen rond de toename van zzp-psychiaters Zo'n 30 procent van de psychiaters in loondienst in ggz-instellingen overweegt geheel of gedeeltelijk op interim-basis te gaan werken. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)... » Lees meer

Advies aan leden GGZ Nederland over verstrekking outcome informatie jeugd aan gemeenten

Advies aan leden GGZ Nederland over verstrekking outcome informatie jeugd aan gemeenten In diverse regio’s vragen gemeentes aan zorgaanbieders om uitkomstinformatie uit de individuele behandeling op persoonsniveau te leveren aan de gemeente. Leden van GGZ Nederland hebben zorgen over de privacy van hun cliënten en leggen GGZ Nederland de vraag voor... » Lees meer

GGZ Nederland blij met onderzoek naar ‘vergeten slachtoffers’

GGZ Nederland blij met onderzoek naar ‘vergeten slachtoffers’ De Stichting Vergeten Slachtoffers en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies zijn 14 maart officieel gestart met het onderzoek naar instellingen voor psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in Nederland ti... » Lees meer

Zorgvuldige belangenafweging bij openbaarmaking calamiteitenrapporten van groot belang

Zorgvuldige belangenafweging bij openbaarmaking calamiteitenrapporten van groot belang De overheid wil alle calamiteitenrapporten openbaar maken, zonder afweging van de belangen van betrokkenen. GGZ Nederland vindt dit onwenselijk, zowel voor zorgverleners als voor de patiëntenzorg.   Het openbaar maken van dergelijke rapporten vereist altijd een zo... » Lees meer

Bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’

Bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’ Op maandag 8 april 2019 bent u van harte welkom op de bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’ bij UMC Utrecht. Hier maakt u kennis met de opbrengsten en ontwikkelde instrumenten van programma De Zorg Brandveilig, een initiatief van Brancheorganisatie... » Lees meer

Onderzoek naar het oorlogsverleden van instellingen voor psychiatrie en gehandicaptenzorg

Op 14 maart 2019 start het onderzoek naar de rol van instellingen voor psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van NIOD Instituut voor Oorlo... » Lees meer

Het verloop in de zorg is gigantisch. Hoe houd je verpleegkundigen binnenboord?

Het verloop in de zorg is gigantisch. Hoe houd je verpleegkundigen binnenboord? Hoe houd je zorgpersoneel – en dan met name verpleegkundigen – binnenboord, in deze tijden van schreeuwende tekorten? Bij de ziekenhuizen Tergooi en GGZ Delfland denken ze het antwoord te hebben. Wie van onheilspellende cijfers houdt, kan zich elke dag verkneukelen o... » Lees meer

Herdiagnose heeft op langere termijn positief effect op wachttijden

Herdiagnose heeft op langere termijn positief effect op wachttijden GGZ Nederland deelt graag goede voorbeelden van de aanpak van de wachttijden. Een mooi voorbeeld is het herdiagnostiektraject van GGNet. Op basis van onderzoek door GGNet bleek dat bij 27 procent van de bijna 1000 onderzochte langdurige psychiatrische patiënten de hoofddiag... » Lees meer

Integer bestuur hoog in vaandel bij Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

Integer bestuur hoog in vaandel bij Brancheorganisaties Zorg (BoZ) De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben laten weten de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in de zorgsector te willen versterken. De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) stellen dat goed bestuur en toezicht belangri... » Lees meer

Geschillencommissie Sociaal Domein van start

Geschillencommissie Sociaal Domein van start Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen tussen gemeenten en tussen gemeenten en aanbieders van jeugdhulp.   Over de geschillencommi... » Lees meer