CAO

CAO GGZ

Collectieve Arbeidsovereenkomst GGZ

2017-2019

(1 maart 2017 tot 1 juni 2019)

 

Erratum:

Per abuis is de volgende zinsnede In H6, artikel 6, lid 2: '- onverkort het bepaalde in lid 2 van dit artikel -' niet verwijderd na het schrappen van het oude lid 2 uit de CAO GGZ 2015-2017. In de digitale cao is dit aangepast. In een volgende uitgave van het boekje (en PDF) wordt dit ook aangepast.

Hier vindt u de CAO GGZ 2017-2019 in PDF. Tevens hierbij een printversie.

En download vanaf hier de cao app.

In de digitale cao vindt u de meest actuele bedragen naar aanleiding van indexering. De PDF is het cao boekje. Deze wordt niet tussentijds aangepast bij indexering van bedragen. Dit geldt ook voor de cao app. Onze leden attenderen wij via cao kennisnet op wijzigingen.

In de digitale cao vindt u verwijzingen naar toelichtingen op cao kennisnet. Cao kennisnet is een besloten kennisnet dat alleen toegankelijk is voor HRM medewerkers die werkzaam zijn bij onze leden.