A Faciliteiten ondernemingsraad

  1. Werkgevers met ten minste 35 werknemers zijn verplicht tot het instellen van een ondernemingsraad.
  2. De ondernemingsraad heeft aanspraak op ambtelijke ondersteuning voor ten minste twee uur per week per ondernemingsraadzetel.
  3. De tijd dat het gekozen lid van de ondernemingsraad en van de commissies van die raad deelneemt aan vergaderingen en scholing, alsmede de daarmee gemoeide reistijd voorzover deze niet samenvalt met het reguliere woon-werkverkeer, wordt aangemerkt als arbeidsduur als bedoeld in hoofdstuk 6 van deze cao. De vergaderingen van die raad moeten in de werktijdenregeling of het rooster worden opgenomen.
  4. De OR-leden werkzaam in roosterdiensten zullen ten behoeve van het bijwonen van de OR-vergaderingen en overlegvergaderingen worden vrijgeroosterd en indien nodig vervangen.
Toelichting op cao kennisnet
Tijdsbesteding van een OR-lid klik hier