Adressen van de partijen bij het cao-overleg

I.

Werkgeversorganisatie

Vereniging GGZ Nederland,

Postbus 830
3800 AV Amersfoort
tel. 033 - 4608900

www.ggznederland.nl

werkgeversservice@ggznederland.nl

II.

Werknemersorganisaties, te weten:

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

Naritaweg 10
1043 BX  Amsterdam
088 - 3680368

www.fnv.nl

CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief

Postbus 2510
3500 GM  Utrecht
030 - 7511001

www.cnvzorgwelzijn.nl

NU'91, Beroepsorganisatie van de Verpleging en Verzorging

Postbus 6001
3503 PA  Utrecht
tel. 030 - 2964144

www.nu91.nl

FBZ: Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek

Postbus 20058
3502 LB  Utrecht
tel. 030 - 6702727

www.fbz.nl

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)

Postbus 20058, 3502 LB  Utrecht
tel. 030 - 6702702

www.lad.nl

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Postbus 2085, 3500 GB  Utrecht
tel. 030 - 8201500

www.psynip.nl

Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ)

Leidseplein 5, 1017 PR Amsterdam
tel. 020 - 4281555

www.vgvz.nl

Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

Catharijnesingel 47, 3511 GC  Utrecht
tel. 030 - 2322407

www.nvo.nl

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Postbus 248, 3800 AE AMERSFOORT
tel. 033 - 4672900

www.knfg.nl

Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT)

Fivelingo 253, 3524 BN Utrecht

tel. 030 - 2800432

www.nvpmt.nl

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

Postbus 75, 3440 AB WOERDEN
tel. 0348 - 457070

www.nvlf.nl

Ergotherapie Nederland (EN)

Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht
tel. 030 - 2628356

www.ergotherapie.nl

Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)

De Molen 93, 3995 AW Houten
tel. 030 - 6346222

www.nvdietist.nl

Vereniging Hoger Personeel in de Zorg (VHP-Zorg)

Singel 280, 3311 HK Dordrecht
tel. 06 - 31044773

www.vhp-zorg.nl

Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT)

Fivelingo 253, 3524 BN Utrecht

tel. 030 - 28 00 432

www.beeldendetherapie.org

Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT)
Fivelingo 253, 3524 BN Utrecht

tel. 030 - 2800432

www.nvdat.nl

Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT)
Fivelingo 253, 3524 BN Utrecht

030 - 2800432

www.vaktherapie.nl

Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT)
Fivelingo 253, 3524 BN Utrecht
tel. 030 - 2800432

www.nvvmt.nl

Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie (NVPMKT)

Fivelingo 253, 3524 BN Utrecht
tel. 030 - 2800432

www.nvpmkt.nl

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166, 3430 BD Nieuwegein
tel. 030 - 6571013

www.mondhygienisten.nl

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

Kaap Hoorndreef 28, 3563 AT Utrecht
tel. 030 - 2625627

www.vvocm.nl

Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
Domus Medica Polder Papendorp
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
tel. 030 - 6868768

www.napa.nl

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)

Rijnzathe 8, 3454 PV De Meern

Tel.  030 - 3035400

www.nvza.nl

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)

Postbus 4141, 3502 HC Utrecht

030 - 6076380

www.knmt.nl