B Pensioen

In de bepalingen van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn of in een in het kader van dit pensioenfonds goedgekeurde regeling, worden de rechten en de verplichtingen van werkgever en werknemer geregeld, die betrekking hebben op de voor de werknemer geldende pensioenregeling, inclusief de regeling inzake de vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse premie. De verdeling van de pensioenpremie wordt door cao-partijen bepaald. De verdeling van de PFZW-premie tussen werkgever en werknemer is vastgesteld in de verhouding van respectievelijk 50% versus 50%. Deze verdeling kan op individueel niveau iets verschillen. Bij indiensttreding ontvangt de werknemer op zijn verzoek het pensioenreglement.

Toelichting op cao kennisnet
Pensioenfonds Zorg en Welzijn klik hier
Mijnpensioenoverzicht.nl klik hier
Waardeoverdracht klik hier