Bijlage V FWG-reglement

Het FWG reglement bestaat uit 

A Procedure voor toepassing van het FWG functiewaarderingssysteem

B Reglement interne bezwarencommissie (IBC)

C Reglement landelijke bezwarencommissie (LBC)

D Kwaliteitseisen te stellen aan functiebeschrijvingen en wijze van het beschrijven van functies

E Model functiebeschrijving