Bijlage XI Model opleidingsreglement voor inservice-opleidingen