F Vrije ruimte werkkostenregeling

  1. De invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt door de werkgever vastgesteld met instemming van de ondernemingsraad. Voor wat betreft de invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling is de gezamenlijke inzet dat de vrije ruimte zo optimaal en maximaal mogelijk wordt benut en zo gelijkwaardig mogelijk onder de werknemers wordt aangewend.
  2. De contributie van een werknemersorganisatie partij bij deze cao maakt onderdeel uit van de invulling van de vrije ruimte.
  3. De contributie van een beroepsorganisatie aangesloten bij een werknemersorganisatie partij bij deze cao maakt onderdeel uit van de invulling van de vrije ruimte.