Leeswijzer

De tekst die voor u ligt, geeft alleen die afspraken weer die tussen werkgevers- en werknemerspartijen zijn gemaakt.

Waar naar artikelen uit andere hoofdstukken van de cao wordt verwezen, gebeurt dat op de volgende wijze.

De verwijzing naar bijvoorbeeld artikel 3 van de overwerkregeling vindt als volgt plaats:

"... als bedoeld in H10 (dit is hoofdstuk 10) A Overwerk (dit is de paragraaf overwerk uit dit hoofdstuk Bijzondere diensten) artikel 3, lid 1...."

Waar een hoofdstuk uit paragrafen bestaat heeft iedere paragraaf zijn eigen artikelnummering.

Lezers die nadere informatie of uitleg van cao teksten of over wettelijke bepalingen willen, kunnen terecht bij de cao partijen - werknemers bij hun werknemersorganisatie (zie voor telefoonnummers adressen achter in de cao) en werkgevers bij hun werkgeversorganisatie GGZ Nederland (zie voor e-mailadres adressen achterin deze cao) - en bij de overheid, die verantwoordelijk is voor de verstrekking van informatie over wettelijke bepalingen (telefoonnummer 1400).