Cliëntenorganisaties

GGZ Nederland onderhoudt actief contact met MIND.  MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen zij door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Samen met cliënten- en familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs. MIND is een initiatief van Fonds Psychische Gezondheid/Korrelatie en het Landelijk Platform GGz.

Andere koepelorganisaties waar we als brancheorganisatie mee samenwerken zijn, zijn IederIn, Patiëntenfederatie Nederland en PCOB.