Governancecode

Voor alle leden van GGZ Nederland geldt de Zorgbrede Governancecode. Deze code geeft regels voor het afleggen van de maatschappelijke verantwoording door de zorginstelling aan de belanghebbenden van de instelling. Denk hierbij aan patiënten en cliënten, verzekeraars en overheden. Daarnaast gaat de code in op:

  • taak, werkwijze en salaris van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
  • voorkomen van belangenverstrengeling
  • benoeming en ontslag van de Raad van Toezicht

Als een instelling de code niet goed toepast, kan een aantal belanghebbenden met een klacht een beroep doen op de Governance commissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Dit kan ook wanneer een instelling niet kan verklaren waarom ze de code verkeerd toepast. De commissie geeft vervolgens een niet bindend, maar wel zwaarwegend advies.