Ggz-Sector


Geestelijke gezondheidszorg (ggz) richt zich op:

  • voorkomen van psychische aandoeningen;
  • behandelen en genezen van psychische aandoeningen;
  • laten deelnemen van mensen met een psychische aandoening aan de samenleving;
  • bieden van hulp aan mensen die ernstig verward/verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken.

Basis-ggz en gespecialiseerde zorg

De zwaarte van de zorg die nodig is bepaalt waar iemand zorg ontvangt. In de eerste lijn verleent onder meer de huisarts zorg, het maatschappelijk werk en de eerstelijnspsychologen. Deze eerstelijnszorg is generalistisch, snel en gemakkelijk toegankelijk. De eerstelijnshulpverleners kunnen advies inwinnen bij gespecialiseerde ggz-instellingen. Meer informatie vindt u bij het thema basis-ggz.

Is meer specialistische behandeling noodzakelijk, dan verwijst de huisarts of een medisch specialist de patiënt door naar de tweede lijn, de gespecialiseerde ggz. Ggz-instellingen bieden die zorg. In het geval van jeugdhulp is er naast de gemeenteliijk georganiseerde toegang tot hulp, ook de directe verwijzingsmogelijkheid door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts.

Hoogspecialistische zorg

Hoogspecialistische zorg is bestemd voor patiënten met complexe ernstige, en/of zeldzame psychische aandoeningen voor wie basis of specialistische diagnostiek en/of behandeling in de ggz onvoldoende resultaat heeft geboden of naar verwachting zal bieden. Vaak is er sprake van complexe comorbiditeit van psychische aandoeningen of een combinatie met een somatische aandoening. Behandelaren in de specialistische ggz kunnen voor consultatie en advies terecht bij de experts van TOPGGz afdelingen. Ook kunnen zij hiernaar doorverwijzen als een behandeling vastloopt of zeer gespecialiseerde behandeling nodig is. De Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) stelt op basis van een set strenge criteria vast of een afdeling hoogspecialistische zorg biedt.

Hier vindt u alle afdelingen die het TOPGGz keurmerk hebben.

Ggz-instellingen

Elke regio in Nederland kent meerdere ggz-organisaties. Een ggz-organisatie biedt hulp aan volwassenen, kinderen en ouderen bij psychische problemen en bij ernstige psychische en psychiatrische ziektes.

Er zijn diverse vormen van hulp:

  • regelmatige gesprekken, eventueel gecombineerd met medicatie en online hulp: dit wordt poliklinische of ambulante behandeling genoemd
  • behandeling in deeltijd (enkele dagdelen per week)
  • intensieve zorg tijdens een opname
  • acute opname

De meeste ggz-organisaties hebben een afdeling voor jongeren (tot 18 jaar), volwassenen en ouderen. Verder kunnen er specialistische afdelingen zijn, zoals een afdeling eetstoornissen.

Elke regio heeft een crisisdienst die voor huisartsen dag en nacht bereikbaar is. Tijdens kantooruren kunnen mensen zelf bellen; 's avonds, 's nachts en in het weekend moet men eerst de huisarts bellen. Via Zorgkaart Nederland vindt u een ggz-organisatie bij u in de buurt.

Cijfers

Begin 2016 is het sectorrapport 2013 (‘Feiten en cijfers over een sector in beweging’) uitgekomen. Dit rapport biedt inzicht in de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Tussen 2011 en 2013 blijkt dat ruim 100.000 patiënten minder gebruik hebben gemaakt van de specialistische ggz. De afname van een ruime 800.000 naar 700.000 kan verklaard worden door het beleid om meer ambulant en minder klinisch te behandelen, korter en zoveel mogelijk in de eerste lijn. Maar ook striktere zorginkoop, de verhoging van het eigen risico en de invoering van de eigen bijdrage in 2012 hebben een rol gespeeld.