Informatie symposium Geestelijke gezondheid vluchtelingen & maatschappelijke participatie


Praktische informatie

 • Locatie: Zaal 2.1 t/m 2.2 van New Babylon, Den Haag (klik hier voor meer informatie)
 • Datum: donderdag 16 februari 2017
 • Tijd: 12.30u t/m 16.30u. Aansluitend een afsluitende borrel tot 17.30u
 • Kosten: geen

Aanmelden

Via een mail naar nschepers@ggznederland.nl

Programma

 • 12.30 uur             Inlooplunch
 • 13.15 uur             Opening door dagvoorzitter Jacobine Geel, voorzitter GGZ NL
 • 13.30 uur             Praktijk: Aram Hasan (psychiater) aan het woord
 • 13.45 uur             Beschouwing Pauline Meurs (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) over essay Grensconflicten in relatie tot de adviezen van de Gezondheidsraad en de WRR   
 • 14.15 uur             'Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders, impuls voor gemeenten en zorgprofessionals' Suzanne Jansen (VNG OTAV programmamanager)
 • 14.25 uur             'Plan Einstein, een gezonde ontwikkeling van vluchtelingen' Kees Diepeveen (wethouder gemeente Utrecht)
 • 14.45 uur             Pauze
 • 15.15 uur             Praktijk: Gwenda Pelupessy (POH-GGZ) aan het woord
 • 15.25 uur             Interview Halleh Ghorashi (Hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam)
 • 15.40 uur             Paneldiscussie met Harry van der Kraats (directeur Sociale Zaken VNO-NCW), Jeroen Pepers (directeur Aedes), Ana van den Bosch (manager Zorg Gezondheidscentrum Asielzoekers) & Kees Laban (manager en psychiater GGZ Drenthe)
 • 16.10 uur             Nabeschouwing paneldiscussie door George Arakel
 • 16.25 uur             Afsluiting dagvoorzitter Jacobine Geel
 • 16.30 uur             Netwerkborrel

Aanleiding

Het vluchtelingenvraagstuk blijft ons land beroeren. Internationale afspraken en nationale besluiten staan op gespannen voet. Landelijk beleid staat haaks op wensen en mogelijkheden van gemeenten. Overheidsmaatregelen leiden tot conflicten met burgers. Feiten en emoties lopen voortdurend door elkaar. Dat maakt de discussie complex. De burgemeester speelt een sleutelrol in het omgaan met die complexiteit. Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het essay Grensconflicten.

GGZ Nederland en de Convenantpartners van ggz-instellingen voor asielzoekers en vluchtelingen onderschrijven de conclusies van het essay Grensconflicten in relatie tot de adviezen van de Gezondheidsraad en de WRR en willen deze graag in een bredere context delen met relevante stakeholders.

Wij hopen dat we in gezamenlijkheid kunnen komen tot ideeen/plannen over welke ontwikkelingen er nodig zijn c.q. geïnitieerd kunnen/moeten worden om geestelijke gezondheidsproblemen te voorkomen en/of te verminderen.

Organisatoren

GGZ Nederland, Centrum '45 / partner in Arq en De Evenaar, Centrum voor transculturele psychiatrie Noord-Nederland.