De bedoeling

Leden van GGZ Nederland stellen de visie en missie vast over de toekomst van de vereniging GGZ Nederland. Dit is vertaald in de bedoeling en de principes van waaruit GGZ Nederland wil werken.

De Bedoeling

 • Wij dragen bij aan de geestelijke gezondheid van mensen in Nederland.
 • We verenigen ons in het streven naar een gezonde, sociale en veilige samenleving, die voorziet in de behoeften van elk individu om zich in vrijheid en gezondheid te ontwikkelen, in harmonie met zijn omgeving.
 • Onze agenda is erop gericht de financiële en inhoudelijke randvoorwaarden te organiseren om deze gezamenlijke ambitie te verwezenlijken. Om de geestelijke gezondheid te verbeteren werken wij aan:
  • een gelijkwaardige plaats voor ieder in de maatschappij
  • veerkracht ten behoeve van een zinvol en menswaardig bestaan
  • een veilige sociale omgeving
  • goede zorg ten behoeve van herstel
  • het voorkomen van psychische aandoeningen

De Principes

 • Knooppunt van positieve energie: GGZ Nederland wil de wereld van de zorg eenvoudiger maken en opnieuw ruimte creëren voor passie voor de zorg.
 • Verbonden in diversiteit: Bij GGZ Nederland is iedereen welkom die onze bedoeling deelt, wil uitdragen en daar met ons aan wil werken. Dat leden verschillende manieren kiezen om dat te doen is goed. Wij bewaken en stimuleren de ruimte en mogelijkheden voor groei en bloei. Wij spreken elkaar aan en helpen elkaar waar mogelijk.
 • Innovatie en creatieve kennisontwikkeling: GGZ Nederland is voor haar leden een ondersteunende schakel op het gebied van belangenbehartiging, werkgeverszaken, kwaliteit, innovatie, kennis en informatie.