Thema's

Ambulant FPT - Samenwerking GGZ-Reclassering - Theorieboek

Het project Ambulant FPT (forensisch psychiatrisch toezicht) heeft een werkwijze ontwikkeld waarin de reclassering en GGZ Nederland intensief samenwerken. De werkwijze brengt veranderingen mee in het werk van ggz-en reclasseringsprofessionals. Voor hen is dit theorieboek geschreven met de uitgangspunten van de werkwijze, welke partners betrokken zijn en wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze partners zijn.Bij het theorieboek hoort een praktisch werkboek. Hierin wordt de werkwijze in de vorm van procesomschrijvingen weergegeven.

Download

Ambulant FPT - Samenwerking GGZ-Reclassering - Werkboek

Het project Ambulant FPT (forensisch psychiatrisch toezicht) heeft een werkwijze ontwikkeld waarin de reclassering en GGZ Nederland intensief samenwerken. In dit werkboek worden deze werkwijzen beschreven in de vorm van procesbeschrijvingen. Hiermee kunnen professionals lokaal invulling geven aan het forensisch psychiatrisch toezicht. Bij dit werkboek hoort ook een theorieboek waarin je de (juridische) verantwoording en onderbouwing vindt van de werkwijze en van de driepartijenovereenkomst.

Download

Arbeidsmarktmonitor GGZ Nederland: trends op de arbeidsmarkt in de ggz

De ggz-sector zit in een overgangsfase. De opeenstapeling van beleidswijzigingen heeft gevolgen voor zowel de kwantitatieve als kwalitatieve personele samenstelling van de sector en leiden tot afwijking van historische trends op de arbeidsmarkt. Dit paper gaat met name in op te verwachten kwalitatieve veranderingen in de personele samenstelling in de ggz.

Download

Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de ggz

Met Argus kan een eenduidige registratie plaatsvinden van de meest toegepaste vormen van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Download Bestel

Beroepscompetentieprofiel Agogisch Medewerker GGZ MBO

Een belangrijke beroepsgroep binnen het primaire proces1 in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg zijn de agogen. De agogisch medewerker ggz is een mbo-opgeleide agoog die de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4) of Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 (MZ4) heeft gevolgd. Dit is het hoogste opleidingsniveau binnen het mbo.

Prijs: €10

Download Bestel

Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid

In de ggz en verslavingszorg zijn steeds meer ervaringsdeskundigen werkzaam, in het primaire proces maar ook in staffuncties. Het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (BCP-E) beoogt de essentie te vatten van het beroepsmatig inzetten van ervaringsdeskundigheid in de breedst mogelijke zin. Het is bedoeld als een basis om van daaruit te kunnen differentiëren naar verschillende niveaus en werksettings. Het BCP-E is nadrukkelijk geen functieprofiel waarin beschreven staat wat de desbetreffende ervaringsdeskundige moet doen, kennen en kunnen. Wel kan op basis van het BCP-E een functieprofiel worden samengesteld. Deze uitgave is uitsluitend te downloaden.

Download

Beroepscompetentieprofiel GGZ Agoog HBO

Dit beroepscompetentieprofiel is door MOVISIE ontwikkeld in opdracht van GGZ Nederland en COOA B. GGZ Nederland en het COOA B hebben de wens naar voren gebracht het beroepscompetentieprofiel van de ggz-agoog te actualiseren.

Prijs: €10

Download Bestel

Beroepscompetentieprofiel GZ-Vaktherapeut

Dit beroepscompetentieprofiel beschrijft het beroep in al haar facetten. Het is bedoeld om de herkenbaarheid en inzichtelijkheid van het beroep voor het (initiële) onderwijs en het werkveld te vergroten.

Prijs: €10

Download Bestel

Bijlage behorend bij convenant tussen GGZ Nederland en UWV

Bijlage behorend bij convenant tussen GGZ Nederland en UWV

Download

CAO GGZ collectieve arbeidsovereenkomst 2015 - 2017

CAO GGZ collectieve arbeidsovereenkomst 2015 - 2017 (1 juli 2015 tot 1 maart 2017) deze uitgave is uitsluitend te downloaden

1 2 3 4 5