Beroepscompetentieprofiel Agogisch Medewerker GGZ MBO

Een belangrijke beroepsgroep binnen het primaire proces1 in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg zijn de agogen. De agogisch medewerker ggz is een mbo-opgeleide agoog die de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4) of Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 (MZ4) heeft gevolgd. Dit is het hoogste opleidingsniveau binnen het mbo.

Prijs: €10

Deze publicatie bestellen

Deze publicatie bestellen.

Wanneer u dit veld leeg laat zal de hierboven ingevulde straat gebruikt worden
Wanneer u dit veld leeg laat zal de hierboven ingevulde postcode gebruikt worden
Wanneer u dit veld leeg laat zal de hierboven ingevulde plaats gebruikt worden