Thema's

Bijlage behorend bij convenant tussen GGZ Nederland en UWV

Bijlage behorend bij convenant tussen GGZ Nederland en UWV

Download

CAO GGZ collectieve arbeidsovereenkomst 2015 - 2017

CAO GGZ collectieve arbeidsovereenkomst 2015 - 2017 (1 juli 2015 tot 1 maart 2017) deze uitgave is uitsluitend te downloaden

Convenant tussen GGZ Nederland en UWV

Voor uitkeringsgerechtigden uit de Wajong/WAO/WAZ/WIA of Ziektewet, met een al dan niet grote afstand tot de arbeidsmarkt en een (ernstige) psychische of psychiatrische aandoening die gemotiveerd zijn en de mogelijkheden hebben om betaalde arbeid te verrichten, is een effectieve ondersteuning noodzakelijk bij het weer krijgen of het behouden van een betaalde baan. Tevens blijkt dat mensen uit deze doelgroep soms prima kunnen doorwerken na aanpassing van hun werksituatie. De ondergetekende partijen stellen zich daarom ten doel in het kader van dit convenant zodanig samen te werken dat voor mensen uit deze doelgroep, behoud van werk dan wel een effectieve re-integratie wordt bevorderd waardoor deze mensen betaald werk kunnen verrichten of kunnen blijven verrichten als onderdeel van gelijkwaardig burgerschap.

Download

Handreiking Analyseren van agressie incidenten

Van alle veiligheidsincidenten in de ggz wordt agressie het meest gemeld. Vrijwel dagelijks zijn er patiënten en zorgverleners die zich bedreigd voelen of te maken krijgen met verbale of fysieke agressie. Deze Handreiking Analyseren van agressie incidenten is opgesteld in opdracht van de stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg – patiëntveiligheidsprogramma ggz.

Download

Handreiking risicomanagement in de ggz

Met deze handreiking kunt u gericht aan de slag om risico’s in uw ggz-instelling in kaart te brengen. vervolgens kunt u vaststellen welke risico’s beslist moeten worden voorkomen, welke risico’s moeten worden ingecalculeerd, en welke risico’s kunnen worden verkleind met bepaalde beheersmaatregelen.

Download