Thema's

Bijlage behorend bij convenant tussen GGZ Nederland en UWV

Bijlage behorend bij convenant tussen GGZ Nederland en UWV

Download

Convenant tussen GGZ Nederland en UWV

Voor uitkeringsgerechtigden uit de Wajong/WAO/WAZ/WIA of Ziektewet, met een al dan niet grote afstand tot de arbeidsmarkt en een (ernstige) psychische of psychiatrische aandoening die gemotiveerd zijn en de mogelijkheden hebben om betaalde arbeid te verrichten, is een effectieve ondersteuning noodzakelijk bij het weer krijgen of het behouden van een betaalde baan. Tevens blijkt dat mensen uit deze doelgroep soms prima kunnen doorwerken na aanpassing van hun werksituatie. De ondergetekende partijen stellen zich daarom ten doel in het kader van dit convenant zodanig samen te werken dat voor mensen uit deze doelgroep, behoud van werk dan wel een effectieve re-integratie wordt bevorderd waardoor deze mensen betaald werk kunnen verrichten of kunnen blijven verrichten als onderdeel van gelijkwaardig burgerschap.

Download