Thema's

Sectorrapport ggz 2012 - feiten en cijfers over een sector in beweging

Voor de gezondheidszorg staan grote veranderingen op stapel. De politieke besluiten over overheveling van zorg naar gemeenten en de bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben een forse impact op de ggz. Ze bepalen voor de komende jaren (2013-2020) de opdrachten voor de ggz-sector en de branchevereniging GGZ Nederland. In dat kader is het belangrijk te beschikken over de juiste cijfers als uitgangspunt voor beleidskeuzes. In dit sectorrapport vindt u de cijfers over de jaren 2009 – 2012. Omdat ze fungeren als een soort nulmeting voor de veranderingen die momenteel spelen, kunnen we met deze cijfers de ingezette ontwikkelingen in de sector monitoren en evalueren.

Download

Stroomschema anders- of niet-verzekerde zorg, GGZ Nederland, januari 2014

Stroomschema anders- of niet-verzekerde zorg, GGZ Nederland, januari 2014

Download

Tabel behorend bij stroomschema verzekerde zorg - per nationaliteit

Tabel behorend bij stroomschema verzekerde zorg - per nationaliteit

Download