Thema's

Ambulant FPT - Samenwerking GGZ-Reclassering - Theorieboek

Het project Ambulant FPT (forensisch psychiatrisch toezicht) heeft een werkwijze ontwikkeld waarin de reclassering en GGZ Nederland intensief samenwerken. De werkwijze brengt veranderingen mee in het werk van ggz-en reclasseringsprofessionals. Voor hen is dit theorieboek geschreven met de uitgangspunten van de werkwijze, welke partners betrokken zijn en wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze partners zijn.Bij het theorieboek hoort een praktisch werkboek. Hierin wordt de werkwijze in de vorm van procesomschrijvingen weergegeven.

Download

Ambulant FPT - Samenwerking GGZ-Reclassering - Werkboek

Het project Ambulant FPT (forensisch psychiatrisch toezicht) heeft een werkwijze ontwikkeld waarin de reclassering en GGZ Nederland intensief samenwerken. In dit werkboek worden deze werkwijzen beschreven in de vorm van procesbeschrijvingen. Hiermee kunnen professionals lokaal invulling geven aan het forensisch psychiatrisch toezicht. Bij dit werkboek hoort ook een theorieboek waarin je de (juridische) verantwoording en onderbouwing vindt van de werkwijze en van de driepartijenovereenkomst.

Download

Convenant Ambulant FPT GGZ Nederland - Reclassering, september 2012

In het convenant Ambulant FPT wordt de samenwerking geregeld tussen de landelijke vertegenwoordigers van de geestelijke gezondheidszorg en de reclasseringsorganisaties rondom tbs-gestelden met de maatregel tbs met voorwaarden. Deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt het kader waarbinnen de samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg en de reclassering moet plaatsvinden.

Download

Sectorrapport ggz 2012 - feiten en cijfers over een sector in beweging

Voor de gezondheidszorg staan grote veranderingen op stapel. De politieke besluiten over overheveling van zorg naar gemeenten en de bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben een forse impact op de ggz. Ze bepalen voor de komende jaren (2013-2020) de opdrachten voor de ggz-sector en de branchevereniging GGZ Nederland. In dat kader is het belangrijk te beschikken over de juiste cijfers als uitgangspunt voor beleidskeuzes. In dit sectorrapport vindt u de cijfers over de jaren 2009 – 2012. Omdat ze fungeren als een soort nulmeting voor de veranderingen die momenteel spelen, kunnen we met deze cijfers de ingezette ontwikkelingen in de sector monitoren en evalueren.

Download

Visiedocument Forensiche Zorg - betere zorg, veiliger samenleving

In dit visiedocument leest u hoe de ambitie om de kwaliteit van de forensische zorg verder te verbeteren de komende jaren vorm krijgt en maakt duidelijk waarvoor de forensische sector staat, waarin deze zorg zich onderscheidt en op welke wijze de sector als ketenpartner wil samenwerken met aanpalende sectoren.

Download Bestel