Thema's

Factsheet depressie

Deze factsheet (juni 2013) geeft relevante informatie over depressie en de stand van zaken in Nederland. Ook wordt kort ingegaan op de behandeling van een depressie, de gevolgen en kosten.

Download

Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

Steeds vaker zijn bij de zorgverlening aan en de behandeling van een patiënt meerdere zorgverleners betrokken. Een goede samenwerking tussen deze zorgverleners is van groot belang, maar roept ook nieuwe vragen en problemen op. Zo zal er een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling moeten zijn, en is het noodzakelijk dat de betreffende zorgverleners met elkaar communiceren en hun werkzaamheden en informatie onderling afstemmen. Dat zijn belangrijke randvoorwaarden voor het bieden van verantwoorde zorg. De Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg (2010) beoogt de randvoorwaarden te expliciteren en te verduidelijken om zorgverleners handvatten te geven voor een goede organisatie van de zorgverlening en patiënten duidelijk te maken wat zij ter zake mogen verwachten. De Handreiking wordt onderschreven door KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, NPCF en GGZ Nederland.

Download