Thema's

Een visie op verslavingszorg: focus op preventie en herstel

In 2011 besloot de verslavingszorg om het visiedocument uit 2006 te actualiseren. Toen was nog niet bekend dat er een half jaar later een breed gedragen bestuurlijk akkoord over de toekomst van de ggz zou liggen. Het visiedocument dat voor u ligt begint met een korte historische terugblik, een beschrijving van de stand van zaken en een blik vooruit.

Download Bestel

Sectorrapport ggz 2012 - feiten en cijfers over een sector in beweging

Voor de gezondheidszorg staan grote veranderingen op stapel. De politieke besluiten over overheveling van zorg naar gemeenten en de bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben een forse impact op de ggz. Ze bepalen voor de komende jaren (2013-2020) de opdrachten voor de ggz-sector en de branchevereniging GGZ Nederland. In dat kader is het belangrijk te beschikken over de juiste cijfers als uitgangspunt voor beleidskeuzes. In dit sectorrapport vindt u de cijfers over de jaren 2009 – 2012. Omdat ze fungeren als een soort nulmeting voor de veranderingen die momenteel spelen, kunnen we met deze cijfers de ingezette ontwikkelingen in de sector monitoren en evalueren.

Download