Thema's

Convenant Politie - GGZ 2012

De politie en GGZ Nederland hebben afspraken gemaakt over hoe te handelen in crisissituaties met verwarde personen. De afspraken in het convenant moeten leiden tot een verdere versteviging in de samenwerking tussen de politie en de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

Download

Sectorrapport ggz 2012 - feiten en cijfers over een sector in beweging

Voor de gezondheidszorg staan grote veranderingen op stapel. De politieke besluiten over overheveling van zorg naar gemeenten en de bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben een forse impact op de ggz. Ze bepalen voor de komende jaren (2013-2020) de opdrachten voor de ggz-sector en de branchevereniging GGZ Nederland. In dat kader is het belangrijk te beschikken over de juiste cijfers als uitgangspunt voor beleidskeuzes. In dit sectorrapport vindt u de cijfers over de jaren 2009 – 2012. Omdat ze fungeren als een soort nulmeting voor de veranderingen die momenteel spelen, kunnen we met deze cijfers de ingezette ontwikkelingen in de sector monitoren en evalueren.

Download