Thema's

Arbeidsmarkt

Voor adequaat arbeidsmarktbeleid is inzicht nodig in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Vergrijzing van de beroepsbevolking en financiële en inhoudelijke ontwikkelingen in de ggz-sector hebben gevolgen voor het personeelsbestand. Veel instellingen kampen met financiële teruggang. GGZ Nederland vindt het belangrijk dat de ggz-sector desondanks een goed personeelsbeleid kan bieden, met concurrerende arbeidsvoorwaarden. De arbeidsmarktontwikkelingen voor de diverse beroepsgroepen in de ggz zijn samengevat in de vernieuwde online arbeidsmarktmonitor ggz, die eens per jaar geactualiseerd wordt. Hierin zijn ook de meest relevante informatiebronnen met een directe link opgenomen.

Wat doet GGZ Nederland?

GGZ Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid om de arbeidsmarktpositie voor ggz-instellingen optimaal te houden. GGZ Nederland verricht ramingen en participeert in werkgelegenheidsonderzoeken. De onderzoeksgegevens vormen de basis voor een geactualiseerd arbeidsmarktbeleid voor de ggz.

GGZ Nederland is partner in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Dit programma voorziet tussentijds in actuele onderzoeksgegevens en betrouwbare informatie over ontwikkelingen, trends en knelpunten op de arbeidsmarkt. De onderzoeksgegevens zijn te vinden op www.AZWinfo.nl.

GGZ Nederland is één van de bestuurders van het O&O fonds GGZ, een initiatief van werkgevers en werknemersorganisaties in de ggz. Het O&O-fonds GGZ werkt aan een sterke en evenwichtige arbeidsmarkt in de ggz-sector. Bijvoorbeeld door vernieuwende activiteiten te stimuleren op het gebied van arbeidsmarkt- en hrm-beleid. Het fonds initieert en financiert projecten die bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van deze arbeidsmarkt. Lees meer op de website van het O&O-fonds.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Verlaging ggz-tarieven is onacceptabel

GGZ Nederland gaat bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bezwaar aantekenen tegen de verlaging va... » Lees meer

Onderzoek KPMG naar financiële situatie ggz schetst herkenbaar beeld

‘Ggz onder druk door personeelstekort en toenemende kosten’ kopt Nu.nl vandaag naar aan... » Lees meer

37.750 mensen van 18 jaar en ouder wachten op specialistische GGZ

Per jaar worden zo’n 500.000 mensen behandeld in de specialistische GGZ. Op de peildatum van... » Lees meer