Thema's

Arbeidsomstandigheden

De ggz-instellingen ondersteunen bij het realiseren van goede arbeidsomstandigheden voor medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg. Dat is de doelstelling van het arbeidsomstandighedenbeleid van GGZ Nederland. De focus ligt op (potentiële) medewerkers die veilig, gezond en zo lang mogelijk kunnen werken bij ggz-werkgevers. Goede arbeidsomstandigheden bevorderen duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

‘Agressie op de werkvloer’ is een actueel thema bij de overheid, beroepsgroepen, werkgevers(organisaties) en in de media. GGZ Nederland heeft daarom op een rij gezet welke inspanningen de branche verricht om een zo veilig mogelijke werk- en behandelomgeving voor werknemers en patiënten te creëren.

De ggz behandelt een heel diverse groep patiënten. Bij een klein deel van de patiënten speelt agressie een rol. Eisen, dwingen, provoceren, bedreigen, schelden, duwen, stompen of slaan komen regelmatig voor. Als je werkt in de ggz, is de kans reëel dat je met agressief gedrag te maken krijgt. Dit heeft te maken met de aandoening of de verblijfsstatus. Om hier goed mee om te kunnen gaan is de wisselwerking tussen patiënt en hulpverlener heel belangrijk.

Wat doet GGZ Nederland?

GGZ Nederland ondersteunt door:

  • het onderhouden van netwerken, zoals het (besloten) Arbonetwerk, ontwikkelen van instrumenten en monitoring van actueel overheidsbeleid;
  • projectmatige aandacht voor goed arbeidsomstandighedenbeleid, in samenwerking met het O&O-fonds GGZ gericht op veiligheid van de ggz met als resultaat goede voorbeelden in de Arbocatalogus ggz.
  • projectmatige aandacht voor verbetering van arbeidsomstandigheden, in samenwerking met het ministerie van VWS op het onderwerp terugdringen van agressie in de zorg. In het Actieplan Veilig Werken in de Zorg werken bijna alle (jeugd)zorg-organisaties samen. De uitkomsten van het actieplan zijn te vinden op de website Duidelijk over Agressie. Het actieplan is de meest actuele versie van het actieplan uit 2012. In 2015 is het met een jaar verlengd naar 2016 en loopt het dit jaar dus nog door.

GGZ Nederland vindt het belangrijk dat werknemers een veilige plek hebben om te werken en dat patiënten in een veilige omgeving zorg ontvangen. Daarom hebben we de afgelopen jaren met partners, zoals beroepsverenigingen, vakbonden, het ministerie van VWS, het Landelijk Platform ggz, de Inspectie SZW en de IGZ volop ingezet om agressie in de zorg zoveel mogelijk terug te dringen. GGZ Nederland scherpt samen met het veld het beleid rondom agressie-incidenten aan en brengt het Actieplan Veilig Werken in de zorg in de praktijk.

Voor de ELA (zie documenten), zie ook deze link.


Voor meer informatie over arbeid & opleiding, zie GGZ Connect.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

GGZ Nederland zoekt oplossingen rond de toename van zzp-psychiaters

Zo'n 30 procent van de psychiaters in loondienst in ggz-instellingen overweegt geheel of gedeel... » Lees meer

Geen snelle oplossingen voor suïcidale kinderen

Nieuwsuur maakte twee weken geleden een indringende reportage over het werken met suï... » Lees meer

Waarborgen van de veiligheid van medewerkers is belangrijk

Het onderzoeksprogramma De Monitor van KRO/NCRV heeft een reportage gemaakt over agressie tegen hul... » Lees meer