Thema's

Arbeidsparticipatie

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet die een aantal uitkeringsregelingen (WWB, Wsw en nieuwe instroom Wajong) samenvoegt. Daarbij zijn er regelingen afgesproken over garantiebanen, loonkostensubsidie en re-integratieondersteuning. De gemeenten zijn uitvoerders van de Participatiewet en ontwikkelen samen met het UWV en de werkgevers in de arbeidsmarktregio’s beleid om meer mensen met een arbeidsbeperking aan betaald werk te helpen. Mensen met een psychische arbeidsbeperking vanaf 18 jaar die zich melden bij de gemeenten vallen onder de nieuwe regelgeving.

In de Participatiewet is afgesproken dat tot 2026 125 duizend extra banen zullen worden gecreëerd  voor mensen met een arbeidsbeperking. Een kort overzicht van de Participatiewet vindt u in deze bijlage en Infographic.

Wat doet GGZ Nederland?

GGZ Nederland zet zich in om de arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen te bevorderen. Dit doen we door randvoorwaarden te creëren om effectieve methodieken te implementeren, zoals IPS. Daarnaast stimuleren wij met UWV en VNG de samenwerking tussen zorg, werk en inkomen-professionals en verspreiden wij kennis over de mogelijkheden van deze groep mensen.

In het kader van het convenant hebben UWV en GGZ Nederland gezamenlijk een toolkit ontworpen waarin mogelijke samenwerkingsvormen worden beschreven bij de re-integratie van mensen met een Wajong-uitkering.


Meer informatie vindt u op:

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Terugblik op netwerk sociale inclusie en maatschappelijke participatie

Op donderdag 25 april werd de tweede bijeenkomst gehouden van het netwerk Sociale Inclusie en Maats... » Lees meer

Jacobine Geel ontvangt 'Werk Herstelt'

Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, nam afgelopen week het plan van aanpak met de veelzegg... » Lees meer

Werk dichterbij voor mensen met psychische kwetsbaarheid

Meer samenwerking en extra geld om mensen met psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen Er kom... » Lees meer