Thema's

Wmo 2015

GGZ Nederland ondersteunt de gedachte: maatschappelijke participatie draagt bij tot het herstel bij mensen met psychische aandoeningen. Van belang is dat daarbij professionele ondersteuning en zorg vanuit de ggz gewaarborgd is.

Sinds 2015 geldt een nieuwe Wmo. Daarin is elke gemeente verantwoordelijk voor een integraal ondersteuningsbeleid van kwetsbare burgers. Gemeentes dienen verbindingen te leggen met welzijn, wonen, schuldhulpverlening, jeugdzorg, (speciaal) onderwijs en het lokale werkgelegenheidsbeleid.

Wat doet GGZ Nederland?

GGZ Nederland behartigt de belangen van haar leden door overleg te voeren met VWS over het wetsvoorstel Wmo en het transitieprogramma van VWS en VNG.

Daarnaast ondersteunt GGZ Nederland de leden met netwerkbijeenkomsten en studiedagen. Ook verzamelt en publiceert innovatieve vormen van begeleiding en samenwerking op lokaal niveau. Via een monitor en regionale peilstations houdt GGZ Nederland zicht op de kansen en knelpunten van de transitie en de transformatie zowel op landelijk niveau als in de regio’s.

Op het Juiste Loket vindt u verwijzingen naar beleidsinformatie van het ministerie van VWS en informatie van betrokken branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties.


Lees meer en praat mee over Wmo 2015 op GGZ Connect.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Verklein de stap van beschermd wonen naar beschermd thuis in de samenleving

GGZ Nederland gelooft erin dat mensen met psychische of psychosociale problemen in het algemeen h... » Lees meer

Debat Tweede Kamer Wmo - Meedoen aan de samenleving

Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland vinden dat de uitvoering van de Wet Maatschappeli... » Lees meer